Hva er cloud computing?

Begrepet cloud computing refererer til begrepet cloud computing på spansk. Dermed er betydningen av cloud computing et alternativ for selskaper å tilby sine produkter og tjenester over Internett. Anvendelsen av cloud computing forutsetter at alle data, filer og informasjon fra en Selskapet de vil forbli lagret i nettverket slik at alle kan få tilgang til … Les mer

Kategorier c

Hva er et giftig aktivum?

Giftige eiendeler er en type eiendel som normalt er av typen Investeringsfond preget av å ha høy risiko i forhold til mulighetene for å gjenvinne verdien. Giftige eiendeler opprettes etter innvilgelse av utallige pantelån til mennesker og enheter med lav økonomisk solvens. Disse pantelånene ble vanligvis formalisert med en pantelånegaranti hvis reelle verdi er godt … Les mer

Kategorier A