Snart

Den nære sikt er tidsrammen som en investor forventer å se resultater fra en investering. Denne tidsrammen kan være så kort som noen få dager eller så lang som noen år. Den nære sikt brukes ofte i motsetning til den langsiktige, som er en tidsramme på fem år eller mer. En investerings forventede resultater kan … Les mer

Hva er kapitalbufferen?

Dette begrepet er bestemt og støttet av lov 10/2014 av 26. juni om forvaltning, tilsyn og solvens av kredittinstitusjoner, der en kapitalbuffer forstås som et minimumskrav på solvens som kredittinstitusjoner må overholde i et gitt territorium og i visse lokaler. Kapitalbufferen forstås som den totale mengden kjernekapital som kreves for å dekke behovet for en … Les mer

Kategorier c