Hva er en obligasjon?

Definisjonen av kausjon er garantien som prøver å garantere en effektiv oppfyllelse av en forpliktelse. Begrepet kausjon brukes hovedsakelig i to betydninger, som en personlig garanti og som en reell garanti. Når det gjelder den første løpetiden, garanterer obligasjonen oppfyllelsen av en gjeld eller en forpliktelse gjennom eksistensen av en garantist, som er en tredje … Les mer