Pensjonsmangel

En pensjonsmangel er forskjellen mellom hvor mye penger en person har spart til pensjonisttilværelsen og hvor mye penger de trenger for å opprettholde sin levestandard i pensjonisttilværelsen. Størrelsen på pensjonsunderskuddet vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert den enkeltes levealder, inflasjonstakten og renten på sparepengene. Hva skjer når en pensjon er underfinansiert? Underfinansiering oppstår når … Les mer

Ufinansiert pensjonsplan

En ufinansiert pensjonsordning er en pensjonsordning der ytelser utbetales direkte fra pensjonskassens eiendeler, i stedet for fra et eget fond. Denne typen plan brukes vanligvis av små bedrifter eller av organisasjoner som ikke har muligheten til å finansiere et fond. Hva er de tre typene pensjonering? De 3 pensjonstypene er: 1) Ytelsesbasert 2) Innskuddsbasert 3) … Les mer

Pensjonsjustering (PA)

En pensjonsjustering (PA) er en reduksjon i en persons registrerte pensjonsordning (RPP) eller registrerte pensjonsspareordning (RRSP) for å reflektere verdien av den enkeltes pensjonsytelser. Pensjonsjusteringen brukes til å fastsette en persons maksimale RRSP-innskuddsrom for det påfølgende året. Kan jeg trekke tilbake RPP? Ja, du kan når som helst trekke ut din registrerte pensjonsspareplan (RRSP). Du … Les mer

Hva er ytelsesfordelingsmetoden?

Ytelsesfordelingsmetoden brukes til å beregne hvor mye hver person i en pensjonsordning vil motta når de går av med pensjon. Denne metoden brukes for å sikre at alle i planen får de samme fordelene, uavhengig av hvor mye de har bidratt til planen. Hva er hensikten med en tildelingsmetode i forskning? Hensikten med en tildelingsmetode … Les mer

Central Provident Fund (CPF)

Central Provident Fund (CPF) er en obligatorisk spareordning som gir pensjon, helsetjenester og boligbeskyttelse for arbeidende singaporeanere og fastboende. Ansatte bidrar med en prosentandel av månedslønnen til CPF-kontoen sin, mens arbeidsgivere matcher disse bidragene. CPF-besparelsene kan brukes til en rekke formål, inkludert å kjøpe bolig, investere i godkjente finansielle produkter, betale for helsetjenester og utdanning … Les mer

Hva er en planadministrator?

En planadministrator er personen eller organisasjonen valgt av pensjonsplansponsoren til å drive den daglige driften av planen. Administratoren er ansvarlig for å sikre at planen er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og at planens eiendeler forvaltes på riktig måte. Administratoren håndterer også oppgaver som å registrere nye deltakere, behandle fordelskrav og føre … Les mer

Deferred Profit Sharing Plan (DPSP) Definisjon

En utsatt overskuddsdelingsplan (DPSP) er en type pensjonsspareplan der en arbeidsgiver setter til side en del av overskuddet hvert år for å deles mellom de ansatte. De ansatte bidrar ikke til planen, men de kan bli pålagt å delta i et visst antall år før de er kvalifisert til å motta noen fordeler. Hvor mye … Les mer

Hva er finansiert status?

Den «finansierte statusen» til en pensjonsordning er differansen mellom markedsverdien av ordningens eiendeler og nåverdien av ordningens forpliktelser. Hvis markedsverdien av planens eiendeler er større enn nåverdien av planens forpliktelser, sies planen å være «overfinansiert.» Hvis markedsverdien av planens eiendeler er mindre enn nåverdien av planens forpliktelser, sies planen å være «underfinansiert.» Finansieringsstatusen til en … Les mer

Overføring av pensjonsrisiko

Pensjonsrisikooverføring (PRT) er det generelle begrepet som brukes for å beskrive flytting av pensjonsforpliktelser fra en enhet til en annen. Dette kan gjøres gjennom et engangsbeløp, et annuitetskjøp eller en annen form for finansiell transaksjon. Det er en rekke grunner til at en enhet kan søke å overføre pensjonsforpliktelser. For eksempel kan et selskap gjøre … Les mer

Hva er alderspensjon?

Superannuation er en pensjonsspareplan som er tilgjengelig for ansatte i Australia. Det er et langsiktig investeringsmiddel som lar ansatte spare til pensjonisttilværelsen. Pengene som er spart i et pensjonsfond kan brukes til å gi inntekt i pensjon. Superannuation er en skatteeffektiv måte å spare til pensjonisttilværelsen. Pengene som spares i et pensjonsfond beskattes med en … Les mer