Hva er et engangsbeløp, og hvordan fungerer det?

Hva er et engangsbeløp og hvordan fungerer det? Hvordan beregnes engangspensjonsutbetaling? Beregningen av en engangspensjonsutbetaling avhenger av en rekke faktorer, inkludert type pensjonsordning, pensjonistens alder og renten på utbetalingstidspunktet. For eksempel betaler en ytelsesbasert ordning et fastsatt beløp hver måned for pensjonistens levetid, mens en innskuddsbasert ordning utbetaler et engangsbeløp basert på innskuddene og investeringsavkastningen … Les mer

Sosial god definisjon

Sosialt gode er definert som noe som gagner samfunnet som helhet, enten direkte eller indirekte. Det brukes vanligvis i referanse til produkter eller tjenester som forbedrer livskvaliteten for mennesker i et samfunn eller bidrar til å beskytte miljøet. Hva slags gode er utdanning? Utdanning er et offentlig gode. Dette betyr at det ikke er rivaliserende … Les mer

Agency Cross

Et byråkryss er når en megler kjøper eller selger verdipapirer på vegne av sin klient uten å gå gjennom en annen megler. I et byråkryss opptrer megleren som agent for sin klient, og ikke som megler for en annen part. Hva er en risikofri og samtidig transaksjon? En risikofri og samtidig transaksjon er en handel … Les mer