Pensjonsjustering (PA)

En pensjonsjustering (PA) er en reduksjon i en persons registrerte pensjonsordning (RPP) eller registrerte pensjonsspareordning (RRSP) for å reflektere verdien av den enkeltes pensjonsytelser. Pensjonsjusteringen brukes til å fastsette en persons maksimale RRSP-innskuddsrom for det påfølgende året. Kan jeg trekke tilbake RPP? Ja, du kan når som helst trekke ut din registrerte pensjonsspareplan (RRSP). Du … Les mer

Definisjon av sammensatt kapitalkostnad

Composite Cost of Capital (CCOC) er den veide gjennomsnittlige kostnaden for alle kapitalkildene som brukes av et selskap, inkludert vanlige aksjer, preferanseaksjer, obligasjoner og annen langsiktig gjeld. Vektene som brukes i CCOC-beregningen er basert på de relative andelene av hver kapitalkilde i selskapets samlede kapitalstruktur. CCOC brukes til å evaluere de samlede finansieringskostnadene for et … Les mer

Hvordan Evergreen-kontrakter fungerer

Begrepet «How Evergreen Contracts Work» refererer til den spesifikke typen forretningskontrakt der betalinger gjøres på regelmessig basis, vanligvis månedlig, og kontrakten fornyes automatisk inntil en av partene bestemmer seg for å kansellere den. Denne typen kontrakter brukes ofte for tjenester som pågår, for eksempel webdesign eller plenpleie, og det kan være en praktisk måte å … Les mer

Hva er finansiering?

En definisjon av finansiering er bidraget til penger som et selskap eller en person tjener og som er nødvendig for å gjennomføre en aktivitet eller et prosjekt, for eksempel utvikling av egen virksomhet eller utvidelse av en eksisterende. Den vanligste metoden for å skaffe finansiering er gjennom kreditter eller lån. De kan leveres av finansielle … Les mer

Kategorier F