Registered Pension Plan (RPP)

En registrert pensjonsplan (RPP) er en pensjonsordning som er registrert hos den kanadiske regjeringen. RPP-er er en type ytelsesbasert pensjonsordning, som betyr at ytelsene som en pensjonist mottar er forhåndsbestemte, og er basert på faktorer som tjenestetid og lønn. RPP-er er vanligvis sponset av arbeidsgivere, og ansatte bidrar med en del av lønnen til planen. … Les mer

Tidspreferanseteori om interesse Definisjon

Tidspreferanseteori er en teori om renter som sier at renten bestemmes av utålmodighetsnivået til utlåneren. Teorien sier at renten er en funksjon av tidspreferansen, som er preferansen for nåværende forbruk fremfor fremtidig forbruk. Jo høyere tidspreferanse, jo høyere rente. Hva er forskjellen mellom realrente og nominell rente? Realrenten er den renten som er justert for … Les mer