Ufinansiert pensjonsplan

En ufinansiert pensjonsordning er en pensjonsordning der ytelser utbetales direkte fra pensjonskassens eiendeler, i stedet for fra et eget fond. Denne typen plan brukes vanligvis av små bedrifter eller av organisasjoner som ikke har muligheten til å finansiere et fond. Hva er de tre typene pensjonering? De 3 pensjonstypene er: 1) Ytelsesbasert 2) Innskuddsbasert 3) … Les mer

Boom And Bust Cycle

I makroøkonomi er boom- og byksyklusen et gjentatt mønster av økonomisk ekspansjon etterfulgt av sammentrekning. Høykonjunkturfasen er preget av sterk økonomisk vekst, mens bustfasen er preget av en nedgangsperiode. Høykonjunkturen er ofte forårsaket av en kombinasjon av faktorer, inkludert inflasjon, renter og regjeringens politikk. Hva er en teknisk lavkonjunktur? I makroøkonomi er en teknisk resesjon … Les mer

Andre omløpsmidler (OCA)

Andre omløpsmidler (OCA) er eiendeler som ikke er klassifisert som verken kontanter eller investeringer, men som fortsatt anses å være likvide og kan konverteres til kontanter innen ett år. Vanlige eksempler på OCA inkluderer kundefordringer, kortsiktige lån og forskuddsbetalinger. Begrepet «andre omløpsmidler» brukes i motsetning til «anleggsmidler», som er de eiendeler som ikke forventes å … Les mer