Hva er en pensjonsplan for pengekjøp?

En pengekjøpspensjonsordning (MPPP) er en innskuddsbasert pensjonsordning der arbeidstaker- og arbeidsgiverbidrag gjøres til et fond, som deretter brukes til å kjøpe en livrente for den ansatte ved pensjonering. Den viktigste forskjellen mellom en MPPP og en ytelsesbasert pensjonsordning er at med en MPPP er beløpet som den ansatte vil motta ved pensjonering kjent på forhånd, … Les mer