Pensjonsmangel

En pensjonsmangel er forskjellen mellom hvor mye penger en person har spart til pensjonisttilværelsen og hvor mye penger de trenger for å opprettholde sin levestandard i pensjonisttilværelsen. Størrelsen på pensjonsunderskuddet vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert den enkeltes levealder, inflasjonstakten og renten på sparepengene. Hva skjer når en pensjon er underfinansiert? Underfinansiering oppstår når … Les mer