Hva er suspensjon av betalinger?

Suspensjon av betalinger er en rettslig prosess der a Selskapet erklærer at han i de øyeblikkene ikke er i stand til å svare på gjelden sin. Definisjonen av betalingsstandsning antyder således at selskapet har eiendeler, men at det har gått tom for viss solvens mht. likviditet eller kontanter. Derfor viser kjennetegnene ved betalingsstans at selskapet … Les mer

Kategorier S

Hva er avgiftsadressen?

Med skattemessig hjemsted forstås det spesifikke stedet, adressen der en fysisk eller juridisk person er registrert i statskassen. Dette er adressen du står overfor dine skatterettigheter og forpliktelser fra (for eksempel å betale skatt eller motta varsler fra statskassen. Registreringen av skattehjemmet fra det tilsvarende skatteetaten eller myndigheten må oppdateres og tilpasses til virkeligheten. Av … Les mer

Kategorier S

Hva er solvens?

Solvens er et selskaps evne til å oppfylle sine forpliktelser og generere midler for å oppfylle forpliktelsene som er forseglet med tredjeparter under forhåndsinnstilte forhold. Begrepet solvens omfatter alle typer forpliktelser, både på kort og lang sikt. Det har alltid vært knyttet til begrepet kredittrisiko, siden det innebærer et sannsynlig tap som endring av vilkårene … Les mer

Kategorier S

Hva er syndikerte aksjer?

Syndikerte aksjer er de delene av selskapets kapital som ikke kan overføres fritt fordi slike aksjer er underlagt en avtale. Dette betyr at for å overføre syndikerte aksjer er det nødvendig å tidligere komme til enighet med resten av aksjen aksjonærer. Hva er syndikerte aksjer til? Syndikerte aksjer tillater aksjonærer med delte ideer og interesser … Les mer

Kategorier S

Hva er statskasseveksler?

Betydningen av skattebokstaver er de titlene på offentlig gjeld kortsiktig utstedt av statskassen med sikte på å finansiere déficit offentlig. De regnes som en av de viktigste finansieringskildene for statene. Hvordan fungerer statsskuldregninger? Å ha sikkerhet for en regjering og en periode på utløp Svært kort, som kan være 3, 6, 9 eller 12 måneder, … Les mer

Kategorier S

Definisjon av skatteunndragelse Regnskapsordliste

Begrepet skatteunndragelse, skatteunndragelse eller skatteunndragelse brukes til å definere manglende betaling frivillig og bevisst av skattene som er etablert ved lov. Skatteunndragelse er derfor en ulovlig handling basert på å skjule eiendeler eller økonomiske inntekter med sikte på å betale mindre skatt eller, hvis ikke, ikke betale dem i sin helhet. Med dette vurderer vi … Les mer

Kategorier S

Hva er studentens distribusjon?

Studentens t-fordeling er en statistisk modell som brukes til å tilnærme første ordens øyeblikk av en populasjon med en normalfordeling når prøve størrelse den er liten og standardavviket er ukjent. Studentens t-fordeling estimerer verdien av et lite utvalgsmengde som er hentet fra en populasjon med en normalfordeling, som vi ikke kjenner til standardavviket. Gitt en … Les mer

Kategorier S

Hva er en Coinsurance?

Medforsikring er en viss forsikring som eksisterer sammen med to eller flere forsikringsselskaper, og som gjør det mulig å dele ansvaret for en viss risiko. På denne måten vil selskapene i en bestemt tid måtte påta seg risikoen og første at du har avtalt med en kunde. Hovedmålet med samforsikring er å kunne spre risikoen … Les mer

Kategorier S

Hva er sentralbanken?

Sentralbanken i et land er en enhet med en relevant rolle i et land siden den fungerer som en monetær myndighet, det vil si har den funksjonen å utstede pengene som er i omløp; Du har med andre ord kontroll over lovlige penger. I tillegg til denne funksjonen har den andre politiske henvendelser siden den … Les mer

Kategorier S

Definisjon av toll

Tollvesenet er et offentlig og / eller skattemessig kontor som er avhengig av staten, vanligvis lokalisert ved grensene, havnene og flyplassene, der passasje av mennesker og / eller varer som importeres eller eksporteres fra registreres, administreres og reguleres. et bestemt land og de nødvendige avgiftene belastes i henhold til tilsvarende tariff. Betaling av tollgebyr tillater … Les mer

Kategorier S