Definisjon av skatteunndragelse Regnskapsordliste

Begrepet skatteunndragelse, skatteunndragelse eller skatteunndragelse brukes til å definere manglende betaling frivillig og bevisst av skattene som er etablert ved lov. Skatteunndragelse er derfor en ulovlig handling basert på å skjule eiendeler eller økonomiske inntekter med sikte på å betale mindre skatt eller, hvis ikke, ikke betale dem i sin helhet.

Med dette vurderer vi en skatteunndragelse til transaksjoner med svarte penger, det vil si fortjenesten oppnådd gjennom lovlige eller ulovlige handlinger, og som ikke er deklarert til statskassen for å unndra seg skatt. Disse inntektene føres ikke inn i finansinstitusjoner slik at postene deres ikke vises i bankbevegelsene, og staten er derfor ikke klar over deres eksistens.