Hva er suspensjon av betalinger?

Suspensjon av betalinger er en rettslig prosess der a Selskapet erklærer at han i de øyeblikkene ikke er i stand til å svare på gjelden sin. Definisjonen av betalingsstandsning antyder således at selskapet har eiendeler, men at det har gått tom for viss solvens mht. likviditet eller kontanter.

Derfor viser kjennetegnene ved betalingsstans at selskapet ikke har garanti for å svare på forpliktelsene som er inngått med kreditorer. På denne måten, i suspensjon av betalinger fra et selskap, må nye tidsperioder vurderes slik at selskapet kan svare på sine kreditorer.

Det er verdt å merke seg forskjeller mellom suspensjon av betalinger og konkursVed suspensjon eies eiendelene, selv om de ikke ender opp med å være tilstrekkelig likvide. I tilfelle av konkurs, kan selskapet ikke direkte påta seg gjeld fordi de er mye høyere enn ressursene det har tilgjengelig.