Hva er solvens?

Solvens er et selskaps evne til å oppfylle sine forpliktelser og generere midler for å oppfylle forpliktelsene som er forseglet med tredjeparter under forhåndsinnstilte forhold. Begrepet solvens omfatter alle typer forpliktelser, både på kort og lang sikt. Det har alltid vært knyttet til begrepet kredittrisiko, siden det innebærer et sannsynlig tap som endring av vilkårene … Les mer

Kategorier S