Hva er studentens distribusjon?

Studentens t-fordeling er en statistisk modell som brukes til å tilnærme første ordens øyeblikk av en populasjon med en normalfordeling når prøve størrelse den er liten og standardavviket er ukjent. Studentens t-fordeling estimerer verdien av et lite utvalgsmengde som er hentet fra en populasjon med en normalfordeling, som vi ikke kjenner til standardavviket. Gitt en … Les mer