Competitive Intelligence: Analyser Your Business Rivals

. How to Conductive Intelligence on Your Business Rivals Hvordan bruker du konkurransedyktig intelligens? Konkurransedyktig intelligens (CI) er innsamling og analyse av informasjon om et selskaps konkurrenter. Det er et strategisk verktøy som kan brukes til å ta forretningsbeslutninger, vurdere muligheter og trusler og utvikle markedsførings- og salgsstrategier. Det finnes en rekke måter å samle … Les mer

Hva er studentens distribusjon?

Studentens t-fordeling er en statistisk modell som brukes til å tilnærme første ordens øyeblikk av en populasjon med en normalfordeling når prøve størrelse den er liten og standardavviket er ukjent. Studentens t-fordeling estimerer verdien av et lite utvalgsmengde som er hentet fra en populasjon med en normalfordeling, som vi ikke kjenner til standardavviket. Gitt en … Les mer

Kategorier S