Hva er en Coinsurance?

Medforsikring er en viss forsikring som eksisterer sammen med to eller flere forsikringsselskaper, og som gjør det mulig å dele ansvaret for en viss risiko. På denne måten vil selskapene i en bestemt tid måtte påta seg risikoen og første at du har avtalt med en kunde.

Hovedmålet med samforsikring er å kunne spre risikoen blant mer enn ett forsikringsselskap, spesielt når risikoen som skal påtas er av stor betydning. På denne måten vil forsikringsselskapet ha tryggheten for ikke å tape mye penger i tilfelle det må påta seg store utgifter som stammer fra samforsikringen.

Operasjonen er enkel: det er en eller flere forsikringskontrakter der ulike deler av risikoen til en forsikret er dekket. I tilfelle det er en enkelt kontrakt, vil et selskap være ansvarlig for å avtale og forhandle risikodeling med de andre forsikringsselskapene.

I motsetning til hva som skjer i gjenforsikring, fortsetter selskapet i medforsikring å være av det totale beløpet som skal forsikres (det vil si risikoen). I gjenforsikring betaler forsikringsselskapet (gjenforsikring) et annet for å overta en del av risikoen.

Til slutt vil vi nevne noen kjennetegn ved samforsikring:

  • Det er en kontrakt der det er to eller flere forsikringsselskaper
  • Hvert selskap vil påta seg en del av risikoen eller premien
  • Den forsikrede må betale hvert selskap den tilsvarende delen av premien
  • Forsikringsselskapene som utgjør kontrakten er uavhengige og kjente for forsikrede
  • Hvert selskap må betale den tilsvarende delen avhengig av dekningen av risikoen den må påta seg