Definisjon av toll

Tollvesenet er et offentlig og / eller skattemessig kontor som er avhengig av staten, vanligvis lokalisert ved grensene, havnene og flyplassene, der passasje av mennesker og / eller varer som importeres eller eksporteres fra registreres, administreres og reguleres. et bestemt land og de nødvendige avgiftene belastes i henhold til tilsvarende tariff.

Betaling av tollgebyr tillater gjennomføring av enkeltpersoner og / eller varer og er underlagt avtaler og foreninger etablert mellom statene. For eksempel er passasjen i alle landene i EU (EU) gratis, det vil si at det ikke er toll, bare en toll som er felles for alle medlemslandene. Imidlertid er det kommersielle tollgebyrer mellom et land innenfor samfunnet, det vil si et som tilhører EU, og et annet land utenfor EU. Avdeling for toll og spesielle avgifter er det organ som er ansvarlig for å lede tollsystemet i Spania.

Tollvesenet til et land er underlagt tolloven, av stor økonomisk og politisk betydning, siden det påvirker all import og eksport av et territorium med resten av verden.

Besøk vår regnskapsordliste for å finne mer informasjon om alle økonomiske, kommersielle og regnskapsbetingelser.