Hva er solvens?

Solvens er et selskaps evne til å oppfylle sine forpliktelser og generere midler for å oppfylle forpliktelsene som er forseglet med tredjeparter under forhåndsinnstilte forhold.

Begrepet solvens omfatter alle typer forpliktelser, både på kort og lang sikt. Det har alltid vært knyttet til begrepet kredittrisiko, siden det innebærer et sannsynlig tap som endring av vilkårene ville innebære for selskapet som kunne endre dets evne til å overholde de kontraktsfestede avtalene som ble etablert i dets virksomhet.

Konseptet med solvens skal ikke forveksles med likviditet. Sistnevnte er begrenset til selskapets evne til å skaffe likvide ressurser gjennom utnyttelse, når solvens kan oppnås med ikke-likvide ressurser, forutsatt at de innebærer riktig støtte når det gjelder gjeldsoppgjør.

Likviditet er enda en grad innen solvens, noe som innebærer at et selskap med god likviditet er løsningsmiddel, men det motsatte skjer ikke. Et selskap kan være løsningsmiddel, men ikke produsere likviditet.

Et annet begrep som også er identifisert med solvens er lønnsomhet. Det refererer til det økonomiske aspektet ved enheten, ikke bare den enkle genereringen av ressurser er gyldig, siden det også kreves at disse, i form av fordeler, er av tilstrekkelig størrelse som dekker godtgjørelsen til aksjonærer eller partnere, og at de også legge til rette for egenfinansiering tilpasset behovene til den samme. I dette tilfellet er det muligheten for at et selskap vil være lønnsomt, men ikke løsningsmiddel.

Hvordan måle kredittverdighet

Det er forskjellige økonomiske forhold for å måle solvens i en virksomhet, blant annet total solvens, soliditet og økonomisk uavhengighet.

  • Total solvens er totalt Real Real Assets / Total gjeld.
  • Fasthet tilsvarer reelle faste eiendeler / faste forpliktelser.
  • Økonomisk uavhengighet er lik nettoformue/ samlet gjeld.

Solvens kalkulator