Forstå Levert Ex Ship (DES) og dets krav

Delivered Ex Ship (DES) er en Incoterm som sier at selger leverer varene til kjøper i selgers eksporthavn. Kjøper er ansvarlig for å betale fraktkostnader og risiko forbundet med transport av varene til destinasjonen. DES er en ofte brukt Incoterm i internasjonal handel, og brukes ofte sammen med andre Incoterms som FOB (Free On Board) … Les mer

Hva er syndikerte aksjer?

Syndikerte aksjer er de delene av selskapets kapital som ikke kan overføres fritt fordi slike aksjer er underlagt en avtale. Dette betyr at for å overføre syndikerte aksjer er det nødvendig å tidligere komme til enighet med resten av aksjen aksjonærer. Hva er syndikerte aksjer til? Syndikerte aksjer tillater aksjonærer med delte ideer og interesser … Les mer

Kategorier S