Hva er syndikerte aksjer?

Syndikerte aksjer er de delene av selskapets kapital som ikke kan overføres fritt fordi slike aksjer er underlagt en avtale. Dette betyr at for å overføre syndikerte aksjer er det nødvendig å tidligere komme til enighet med resten av aksjen aksjonærer. Hva er syndikerte aksjer til? Syndikerte aksjer tillater aksjonærer med delte ideer og interesser … Les mer