Regnskapsdokumenter

Regnskapsposter er økonomiske poster som dokumenterer et selskaps transaksjoner. Disse postene kan inkludere fakturaer, kvitteringer, kontoutskrifter og andre økonomiske dokumenter. Formålet med regnskap er å gi en oversikt over et selskaps økonomiske aktiviteter. Denne informasjonen kan brukes til å ta beslutninger om hvordan virksomheten skal drives, spore fremgang og lage økonomiske anslag. Hva er 4 … Les mer

Definisjon av toll

Tollvesenet er et offentlig og / eller skattemessig kontor som er avhengig av staten, vanligvis lokalisert ved grensene, havnene og flyplassene, der passasje av mennesker og / eller varer som importeres eller eksporteres fra registreres, administreres og reguleres. et bestemt land og de nødvendige avgiftene belastes i henhold til tilsvarende tariff. Betaling av tollgebyr tillater … Les mer

Kategorier S

Hva er utgifter?

Begrepet egreso kommer fra den latinske stemmen venstre som betyr exit. I økonomiske termer er utgifter definert som enhver utstrømning av penger som oppstår i et selskap eller samfunn. En produksjon er derfor produksjonen av økonomiske ressurser for å oppfylle en betalingsforpliktelse. Men det forstås også av utstrømning av utstrømning av penger forårsaket av andre … Les mer

Kategorier U