Hva er en Coinsurance?

Medforsikring er en viss forsikring som eksisterer sammen med to eller flere forsikringsselskaper, og som gjør det mulig å dele ansvaret for en viss risiko. På denne måten vil selskapene i en bestemt tid måtte påta seg risikoen og første at du har avtalt med en kunde. Hovedmålet med samforsikring er å kunne spre risikoen … Les mer