Hva er prøvestørrelsen?

Utvalgets størrelse refererer til den betydelige andelen som hentes fra befolkningen som oppfyller målene for forskningen. Det brukes mye til å utføre markedsundersøkelser og kommersielle undersøkelser. Dermed vil utvalgsstørrelsen være til fordel for forskeren ved ikke å bruke så mye på å kjenne populasjonsdataene og vil bli beregnet ut fra det fastsatte budsjettet og tiden. … Les mer

Kategorier P

Hva er personalkostnader?

Definisjonen av personalkostnader refererer til godtgjørelsen som et selskap eller en virksomhet yter til arbeidstakerne under sin kostnad, som går utover betaling av lønn. I denne delen er det plass til alle slags godtgjørelse faste og variable, godtgjørelser og obligatoriske bidrag til de forskjellige trygderegimene. Sosiale fordeler som inkluderer alle slags pensjoner og utgifter av … Les mer

Kategorier P

Hva er økonomisk politikk?

Ved økonomisk politikk forstår vi det settet med beslutninger som tas av generelt offentlige organer med den hensikt å ta beslutninger og tiltak rettet mot å styre og kontrollere økonomien i et land. Begrepet økonomisk politikk gjennomføres således av parlamenter og utøvende organer av lignende art. Øst økonomisk begrepDet den har til hensikt er å … Les mer

Kategorier P

Definisjon av skattebetaler

I regnskap er skattepliktige den som må møte en skatteplikt, det være seg en fysisk person eller en juridisk person. Det vil si at han er den som genererer det faktum eller den handlingen han senere vil bli tvunget til å betale skatt for. I tilfelle av en virksomhet og merverdiavgift eller merverdiavgift, hvem er … Les mer

Kategorier P

Hva er monetære aggregater?

Definisjonen av monetære aggregater er den totale mengden penger som sirkulerer i en økonomi. De refererer til de mest flytende tiltakene for begrepet penger, så da inkluderer det bare de som brukes som betalingsmiddel. De er en serie av gjeld væsker utstedt av sektoren for utstedelse av penger og i hendene på innehaveren av pengene. … Les mer

Kategorier P

Hva er tapt fortjeneste?

Dette begrepet kan sies å være en blanding mellom økonomiske og juridiske begreper, noe som betyr at vi må ha en grunnleggende forståelse av begge deler. Generelt refererer begrepet tap av fortjeneste (i henhold til artikkel 1106 i borgerloven) til fortjenesten som har opphørt å bli oppnådd som et resultat av det faktum man er … Les mer

Kategorier P

Hva er pengepolitikk?

Innenfor economía vi har en disiplin hvis funksjon er å kontrollere visse monetære faktorer for å oppnå økonomisk stabilitet. Dette er arbeidsobjektet for pengepolitikken, også kjent som finanspolitikk. Pengepolitisk konsept Begrepet pengepolitikk forstås som settet med mål definert med den hensikt å oppnå stabil økonomisk vekst. Dermed inkluderer finanspolitikken alt det settet med handlinger som … Les mer

Kategorier P

Hva er pakkelisten?

Konseptet med pakkeliste brukes til eksport av varer i utlandet, til land utenfor EU. Definisjonen av pakkeliste er en liste med en liste over innholdet i pakken som hjelper til med å fylle ut informasjonen om fakturaen, og som må utstedes av avsenderen eller personen som sender den. Hva er pakkelisten til? Dette dokumentet har … Les mer

Kategorier P

Hva er Maslows pyramide?

Mennesker har mange behov gjennom dagen og gjennom hele livet. De selskaper De prøver å dekke disse behovene ved å levere varen eller tjenesten de tilbyr, så hver av dem vil spesialisere seg i det de gjør best. Maslows pyramide er en motivasjonsteori som prøver å finne ut hva som driver menneskelig atferd til å … Les mer

Kategorier P