Hva er en brønnboring?

Et brønnhull er hullet som bores for olje- og gassproduksjon. Begrepet kan også referere til hele lengden av hullet, fra overflaten til bunnen av hullet. Hva betyr kun brønnboring? Begrepet «bare brønnhull» refererer typisk til en seksjon av et brønnhull som har blitt boret, men ennå ikke ferdigstilt (dvs. ennå ikke utstyrt med en produksjons- … Les mer

Plassering

  Plasseringen, eller også kalt bankplassering, gjør det mulig å sette penger i omløp i økonomien, det vil si til banken Det genererer nye penger fra hovedstaden eller ressursene som er oppnådd gjennom innsamlingen, og med disse ressursene blir det gitt lån til folk, selskaper eller organisasjoner som ber om det. For å gi disse … Les mer

Kategorier P