Plassering

 

Plasseringen, eller også kalt bankplassering, gjør det mulig å sette penger i omløp i økonomien, det vil si til banken Det genererer nye penger fra hovedstaden eller ressursene som er oppnådd gjennom innsamlingen, og med disse ressursene blir det gitt lån til folk, selskaper eller organisasjoner som ber om det. For å gi disse lånene belaster banken beløp som kalles renter, eller plasseringsrenter og provisjoner.