Hva er prisnivået?

Konseptet med prisnivået i et land refererer til det vektede gjennomsnittet av prisene på de viktigste varene og tjenestene. Vekterte varer og tjenester er normalt relatert til viktigheten de får i landet, avhengig av forbruk tilskrevet dem av folket eller den nasjonale produksjonen de har. Med andre ord refererer prisnivået til gjennomsnittsverdien av varer og … Les mer