Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) er et amerikansk statlig selskap som tilbyr innskuddsforsikring til innskytere i amerikanske banker. FDIC ble opprettet av Banking Act av 1933 som svar på banksviktene under den store depresjonen. Dens primære funksjon er å beskytte innskuddene til bankene i tilfelle banksvikt. FDIC forsikrer innskudd opp til $250 000 per innskyter, … Les mer

Lær om inntekter før skatt

Inntekt før skatt refererer til inntekten som et selskap tjener før det betaler inntektsskatt. Dette er en av de viktigste økonomiske beregningene for et selskap, siden det gir et øyeblikksbilde av lønnsomheten. Inntekt før skatt kan beregnes ved å trekke et selskaps inntektsskatt fra dets totale inntekter. Dette tallet kan gi deg en god idé … Les mer

Hva er X-effektivitet?

X-effektivitet er et begrep som brukes i økonomi for å beskrive effektiviteten som et firma eller individ produserer varer eller tjenester. X-effektivitet oppstår når et firma eller individ produserer maksimalt mulig produksjon fra en gitt innsats, eller når et firma eller individ er i stand til å produsere en gitt produksjon ved å bruke minst … Les mer

Hva er cashback?

Begrepet cashback kan oversettes som 'pengene tilbake'. Den består av et system som en person som kjøper i supermarkedet kan betale for kjøpet med Debet og samtidig ta ut kontanter fra bankkontoen din. Cashback har vært i drift i flere år i forskjellige land, men i Spania ble det populært takket være ING, etter avtalen … Les mer

Kategorier P