Hva er produksjonsmulighetene?

Produktiv kapasitet og ressursbegrensninger betyr at en økonomi har visse muligheter som tillater eller begrenser dens kapasitet til å produsere visse varer og tjenester. Derfor settes ressursene og produktive faktorer som et land har, kan det delta i forskjellige aktiviteter, hvor de viktigste er produksjon av kapital eller forbruksvarer.

Produksjonskapasiteten vil begrense selskapene i et bestemt land produksjonen av alle typer varer, spesielt kapitalvarer, som vil være begrenset i deres evne til å produsere mengden forbruksvarer.

Konseptet med produksjonsmuligheter grenser (PPF) er en grafisk fremstilling av denne hendelsen. Det er en konkav kurve med hensyn til opprinnelsen (hvor landets ressurser ligger). Poenget er å vite hvilke ressurser som er viet til hvilken produksjon og hvilke til en annen: noen vil være mer effektive for forbruksvarer og andre for kapitalvarer. I seg selv omfatter begrepet PPF settet med mulige kombinasjoner som kan forekomme i et land når det gjelder å disponere ressurser og vite hvor de skal rettes.

Normalt tildeles ressurser til forskjellige typer produksjon, og fremmer dermed produksjon mer effektiv på grunn av diversifisering. Mangfoldet i produksjonen kan vises i PPF gjennom krumning, noe som indikerer bruk av ressurser for å kunne produsere begge typer varer.

Produksjonsmuligheter grense

Kilde: economiamateria1.blogspot.com