Hva er periodisering?

Begrepet periodicitet refererer til forpliktelsene et selskap har når det gjelder resultatene det oppnår gjennom det samme regnskapssyklus eller regnskapsår. I henhold til denne definisjonen av periodisering, må alle selskaper demonstrere og avklare alle inntekter og utgifter. I tillegg, når det gjelder regnskap, er periodisering inkludert i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper.

På den annen side bestemmes opptjeningsretningslinjene av opptjeningsprinsippDerfor er en av de viktigste egenskapene til opptjeningskonseptet at alt som påløper i samme periode vil bli registrert, uavhengig av når de er betalt eller samlet inn.

Elementer av periodisering

Regnskapsopptjeningen må obligatorisk utvikle følgende elementer i kontoene dine:

  • Renter betalt på forhånd
  • Interesse kobradoer for anticipantin
  • Forventet inntekt
  • Forventede utgifter