Kostnadsvarsel

Kostnadsprognoser er et begrep som brukes i forretningsplanleggings- og strategisektoren. Det refererer hovedsakelig til beslutningene som selskapene vil ta i fremtiden om drift, produksjon og inntekt. For å gjøre dette er det nødvendig å forutse markedsbevegelser, kundeinteresser og tilpasning av virksomheter til nye krav. Det kreves intensiv studie for å lage strategier som fører til … Les mer

Kategorier P