Fixed-Interest Security

Et fastrentepapir er et gjeldsinstrument som betaler en periodisk rentebetaling, kjent som en kupong, og tilbakebetaling av hovedstol ved forfall. Kupongbetalingene er vanligvis faste, og tilbakebetalingen av hovedstolen er vanligvis også fast. Verdipapirer med fast rente utstedes vanligvis av myndigheter eller selskaper. Hva er en rentehandel? Når en investor kjøper en obligasjon, låner de faktisk … Les mer

Hva er produksjonsmulighetene?

Produktiv kapasitet og ressursbegrensninger betyr at en økonomi har visse muligheter som tillater eller begrenser dens kapasitet til å produsere visse varer og tjenester. Derfor settes ressursene og produktive faktorer som et land har, kan det delta i forskjellige aktiviteter, hvor de viktigste er produksjon av kapital eller forbruksvarer. Produksjonskapasiteten vil begrense selskapene i et … Les mer

Kategorier P