Hva er prisinntjeningsforholdet (PER)?

PER-konseptet er en av de mest brukte indikatorene for å vite verdsettelsen av en aksje og for å analysere den økonomiske situasjonen til selskapet mht. sitat, evolusjon i markedet og handlinger. Dette begrepet kommer fra initialene på engelsk Price Earning Ratio, som oversatt til spansk ville være forholdet mellom pris og inntjening.

PER viser antall ganger fortjenesten er inkludert i aksjekursen, selv om det også kan sies at det er antall år det tar å gjenopprette investeringen med tanke på selskapets fortjeneste. Jo høyere PER, betyr dette at investorer betaler mer for hver fortjenesteenhet.

Derfor vil definisjonen av PER være av stor verdi å vite om en aksje er undervurdert eller overvurdert. For å vite verdien av PER, må du dele precio av aksjer i et bestemt selskap i aksjemarkedet mellom verdien av nettoresultatet til det tilsvarende selskapet mellom antall utstedte aksjer.

Hvordan beregne PER

Den vanligste PER-formelen er vanligvis:

PER = Kurspris / Netto fortjeneste

For å forenkle denne beregningen er det også mulig å ty til en annen formel:

PER = Pris per aksje / Netto inntjening per aksje

For å bedre forstå dette konseptet vil vi bruke et eksempel. La oss forestille oss at aksjene i et selskap handler til 60 euro per aksje og nettoresultatet er 10 euro. I dette tilfellet vil din PER være 6, som er et resultat av å dele 60 med 10. Hvis du holder denne nettofortjenesten permanent, vil det ta seks år å få de nødvendige fordelene for å gjøre kapitalen investert i kjøp av Handlinger.

Eksperter mener at dette forholdet ikke er det beste alternativet for å investere i et selskap, siden det er andre mer pålitelige.