National Futures Association (NFA) Definisjon

National Futures Association (NFA) er et reguleringsorgan for den amerikanske futuresindustrien. NFA er en selvregulerende organisasjon som setter standarder for futuresmeglere og registrerte firmaer.

NFA-definisjonen er settet med regler og forskrifter som styrer virksomheten til NFAs medlemsbedrifter. Disse reglene og forskriftene er utformet for å beskytte investorer og sikre integriteten til futuresmarkedene.

NFA-definisjonen inkluderer krav til registrering, kapitalkrav, journalføring og rapportering. Det forbyr også visse typer misbruk, for eksempel innsidehandel og svindel. Når trådte NFA i kraft? Den nasjonale skytevåpenloven (NFA), vedtatt i 1934, regulerer produksjon, overføring og besittelse av visse klasser av skytevåpen og tilbehør. NFA trådte i kraft 26. juni 1934.

Hva betyr NFA i finans?

The National Futures Association (NFA) er en selvregulerende organisasjon for den amerikanske futuresindustrien. NFA er ansvarlig for å regulere firmaer som driver virksomhet med futures commissions-kjøpmenn (FCM), introdusere meglere (IBs), commodity pool operators (CPOs) og commodity trading advisors (CTAs), samt for å registrere og gi opplæring for bransjedeltakere.

NFA er en ideell organisasjon som ble etablert i 1982. Den har hovedkontor i Chicago, Illinois, og har kontorer i New York City og Washington, D.C.

NFA er overvåket av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et føderalt myndighetsorgan.

Hvem opprettet NFA?

The National Futures Association (NFA), grunnlagt i 1982, er en non-profit, selvregulerende organisasjon med mandat til å beskytte markedsdeltakere og publikum mot svindel, manipulasjon og misbrukspraksis knyttet til salg av råvarer og finansielle futures og opsjoner. , og bytter. NFA er den bransjeomfattende, selvregulerende organisasjonen for den amerikanske futuresindustrien.

NFA har hovedkontor i Chicago og samarbeider med Commodity Futures Trading Commission (CFTC), National Futures Association (NFA) er den selvregulerende organisasjonen som er ansvarlig for tilsynet med futuresindustrien.

CFTC er det føderale reguleringsbyrået som fører tilsyn med råvarefutures og opsjonsmarkeder i USA. CFTCs oppgave er å beskytte markedsbrukere og publikum mot svindel, manipulasjon og misbruk knyttet til salg av råvare- og finansielle futures og opsjoner, og å fremme åpne, konkurransedyktige og finansielt solide futures og opsjonsmarkeder.

NFA ble grunnlagt i 1982 som en non-profit, selvregulerende organisasjon. Organisasjonen har hovedkontor i Chicago og samarbeider med CFTC for å gi tilsyn med futuresindustrien.

Hva er NFAs rolle?

NFAs rolle er å beskytte investorer og sikre integriteten til markedene ved å:

- Registrere og regulere futures provisjonshandlere, operatører av råvarepooler, rådgivere for råvarehandel, detaljhandel med valutaforhandlere og introdusere meglere

- Sette standarder for, og overvåke overholdelse av medlemmene med hensyn til økonomiske ressurser, journalføring, kundebeskyttelse, interne kontroller, markedsføringspraksis og risikostyring

- Gjennomføre undersøkelser og iverksette disiplinære tiltak mot medlemmer som bryter NFAs regler eller begå svindel

- Gi utdanningsressurser til industrien og offentligheten

- Overvåke og analysere futures- og opsjonsmarkeder for å oppdage og forhindre manipulasjon, misbruk av handelspraksis og andre risikoer for markedsintegriteten

Hvem må registrere seg hos NFA ?

The National Futures Association (NFA) er en selvregulerende organisasjon for den amerikanske futuresindustrien. NFA er det bransjeomfattende, selvregulerende organet for futuresindustrien i USA. NFAs rolle er å beskytte markedsdeltakere og publikum mot svindel, manipulasjon og misbrukspraksis knyttet til salg av futures og opsjoner på futures, og å bidra til å fremme åpne, rettferdige og konkurransedyktige futures og opsjonsmarkeder.

Alle firmaer og enkeltpersoner som driver handel med futures og opsjoner i USA må registrere seg hos NFA. Dette inkluderer futures commission merchants (FCMs), Introducing Brokers (IBs), Commodity Pool Operators (CPOs), Commodity Trading Advisors (CTAs), Retail Foreign Exchange Dealers (RFEDs) og Swap Dealers (SDs).

For å registrere seg hos NFA, må firmaer og enkeltpersoner sende inn en søknad og betale passende registreringsavgift. De må også bestå en bakgrunnssjekk og oppfylle visse økonomiske krav. For mer informasjon om registreringsprosessen, se NFAs registreringsside.