Hvordan handle futures i aksjemarkedet: definisjon, eksempel og tips

Hva er en fremtid i aksjemarkedet?

En future i aksjemarkedet er en kontrakt som lar kjøperen kjøpe et bestemt antall aksjer til en forhåndsbestemt pris på en fastsatt dato. Futures-kontrakter brukes ofte av investorer for å sikre seg mot markedsvolatilitet eller for å spekulere i fremtidige prisbevegelser.

Hvor mye penger trenger du for å handle futures?

Når du handler med futures, må du ha nok penger på kontoen din til å dekke marginkravene for kontraktene du ønsker å handle. Marginkravene varierer etter børs og kontrakt, så du må sjekke med megleren din eller børsen for å finne ut de spesifikke kravene til kontraktene du er interessert i å handle.

I tillegg til marginkravene, må du også ha nok penger på kontoen din til å dekke handelskostnadene, som inkluderer provisjoner og gebyrer som belastes av megleren og børsen. Disse kostnadene kan variere avhengig av megleren du bruker og typen kontrakt du handler, så du må ta dem med i beregningene dine når du skal bestemme hvor mye penger du trenger for å handle futures.

Hva er futures vs opsjoner?

Futures og opsjoner er begge derivater, noe som betyr at prisene deres er utledet fra prisen på en underliggende eiendel. Futures kontrakter er avtaler om å kjøpe eller selge en eiendel på et fremtidig tidspunkt, til en pris som er spesifisert i dag. Opsjoner er kontrakter som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en eiendel på et fremtidig tidspunkt, til en pris som er spesifisert i dag.

Futures-kontrakter brukes vanligvis av investorer som ønsker å sikre sin eksponering mot en underliggende eiendel, eller for å spekulere i den fremtidige prisen på en eiendel. Opsjoner brukes vanligvis av investorer som ønsker å beskytte sin nedsiderisiko, eller for å spekulere i retningen til en eiendelspris. Når kan du handle futures? Futures-kontrakter handles på futuresbørser, som er åpne for handel søndag til fredag. Timene der en futureskontrakt kan handles varierer fra børs, men de fleste børser er åpne fra 08:30 til 16:30. Sentral tid.

Hvordan tjener futureshandlere penger?

Futures-handlere tjener penger ved å forutsi den fremtidige retningen for prisen på en vare korrekt, og deretter ta en posisjon (enten lang eller kort) i markedet i henhold til dette. Hvis prisen beveger seg i den retningen traderen spådde, vil de tjene penger. Hvis prisen beveger seg i motsatt retning, vil de gå med tap.

Futures-handlere må kunne identifisere trender i markedet på riktig måte, og deretter bruke denne informasjonen til å ta informerte handelsbeslutninger. De må også ha en god forståelse av faktorene som kan påvirke prisen på en vare, som tilbud og etterspørsel, vær og globale hendelser.

Vellykkede futures-handlere bruker vanligvis en kombinasjon av teknisk og fundamental analyse for å ta sine handelsbeslutninger. Teknisk analyse innebærer å se på diagrammer og andre data for å identifisere mønstre som kan gi ledetråder om fremtidige prisbevegelser. Fundamental analyse innebærer å se på faktorer som kan påvirke tilbud og etterspørsel etter en vare, for eksempel avlingsproduksjon, økonomiske indikatorer og politiske hendelser.

Hva er futures og opsjoner med eksempler?

En future er en kontrakt mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris på en fremtidig dato. For eksempel kan en bonde gå med på å selge hveteavlingen sin for $ 5 per skjeppe på en fremtidig dato, selv om hveten for øyeblikket er verdt bare $ 3 per skjeppe. Denne kontrakten låser prisen på hveten for bonden, og beskytter ham mot prissvingninger.

En opsjon er en kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris på et fremtidig tidspunkt. For eksempel kan en bonde kjøpe en hveteterminkontrakt, og også kjøpe en salgsopsjon på den kontrakten. Dersom hveteprisen faller under utløsningsprisen på opsjonen, har bonden rett til å selge sin hvete til den høyere prisen. Dette gir bonden beskyttelse mot prisnedgang på hvete.