Hva Commodity Pool Operators (COPs) gjør

En råvarepooloperatør (CPO) er en person eller organisasjon som anmoder, samler og investerer midler fra investorer for å handle med råvareterminkontrakter eller andre råvarerelaterte investeringer. CPOer må registrere seg hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og må overholde CFTC-forskriftene.

CPOer annonserer ofte tjenestene sine gjennom nyhetsbrev, nettsteder eller andre måter. De krever vanligvis et gebyr for tjenestene sine, som kan være en fast avgift eller en prosentandel av eiendelene under forvaltning.

CPOer må avsløre sine gebyrer og annen viktig informasjon til potensielle investorer i et offentliggjøringsdokument. Dette dokumentet må arkiveres til CFTC og gjøres tilgjengelig for potensielle investorer før de kan investere.

Investorer i en CPO-administrert råvarepool anses generelt ikke for å være eiere av de underliggende eiendelene. I stedet anses de for å være investorer i en venture. Som sådan kan de være utsatt for spesiell risiko, inkludert risikoen for tap av hele eller deler av investeringen.

Det er viktig å merke seg at CPO-er ikke er det samme som råvarehandelsrådgivere (CTA). CTA-er er også registrert hos CFTC, men de anmoder ikke om eller samler midler fra investorer. I stedet gir de råd til investorer som allerede handler i råvaremarkedene.

Hvilken vare er best å handle med? Den beste varen å handle avhenger av en rekke faktorer, inkludert markedsforhold, personlige preferanser og handelsmål. Noen tradere foretrekker å handle varer som er etterspurt, mens andre foretrekker å handle varer som er mindre volatile. Noen tradere foretrekker også å handle varer som er fysisk produsert i hjemlandet, mens andre foretrekker å handle varer som er produsert i andre land. Til syvende og sist er den beste varen å handle den som passer best til den enkelte handelsmannens behov og mål. Kan en operatør av råvarebassenger delta i bytteavtaler? Ja, en råvarebassengoperatør (CPO) kan delta i bytteavtaler. Imidlertid må CPO registrere seg hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som en swap-forhandler for å gjøre det.

Er en råvarepool et investeringsselskap?

En råvarepool er ikke et investeringsselskap, men snarere et redskap der investorer kan samle pengene sine for å handle råvareterminkontrakter eller andre råvarebaserte instrumenter. Råvarepooler administreres vanligvis av profesjonelle råvarehandelsfirmaer eller pengeforvaltere, og krever ofte en minimumsinvestering for å delta.

Hvem må registrere seg som en varepool?

En råvarepool er et redskap som brukes til å samle midler for å investere i råvareterminkontrakter og andre råvarerelaterte investeringer. Bassenget administreres av en profesjonell råvarebassengoperatør (CPO), som også innkrever et forvaltningsgebyr fra bassenget.

Råvarepooler er regulert av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), og CPOer må registrere seg hos CFTC for å drive en råvarepool. For å registrere seg må en CPO gi CFTC informasjon om deres virksomhet, deres økonomiske status og deres overholdelseshistorikk. Er en REIT en varepool? Nei, en REIT er ikke en varepool. En REIT er en eiendomsinvesteringsfond, som er et selskap som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom.