Securities Industry Regulatory Authority (SIRA)

Securities Industry Regulatory Authority (SIRA) er en ideell organisasjon som regulerer verdipapirindustrien i USA. SIRA er ansvarlig for å sikre at verdipapirbransjen fungerer rettferdig og transparent, og at investorer er beskyttet mot svindel og misbruk. Hvor mye koster Psira? For å bli registrert sikkerhetsvakt hos Private Security Industry Regulatory Authority (PSIRA), må du først fullføre … Les mer

Securities and Exchange Commission (SEC) er et reguleringsbyrå som fører tilsyn med aksje- og obligasjonsmarkedene i USA

Hvordan fungerer Securities and Exchange Commission (SEC) Hva er et eksempel på SEC? Securities and Exchange Commission (SEC) er et reguleringsorgan som fører tilsyn med verdipapirindustrien i USA. SEC har et tredelt oppdrag: 1. Å beskytte investorer; 2. Å opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder; og 3. For å lette kapitaldannelse. SEC utfører dette oppdraget … Les mer

Direktivet for forvaltere av alternative investeringsfond (AIFMD)

Direktivet for forvaltere av alternative investeringsfond (AIFMD) er et direktiv fra EU (EU) som regulerer aktivitetene til forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM). Direktivet trådte i kraft 21. juli 2011. AIFMD krever at AIF-foretak er autorisert og følger visse regler, inkludert regler om organisering, risikostyring, kapitalkrav og åpenhet. Direktivet gir også nasjonale tilsynsmyndigheter myndighet til å … Les mer

National Futures Association (NFA) Definisjon

National Futures Association (NFA) er et reguleringsorgan for den amerikanske futuresindustrien. NFA er en selvregulerende organisasjon som setter standarder for futuresmeglere og registrerte firmaer. NFA-definisjonen er settet med regler og forskrifter som styrer virksomheten til NFAs medlemsbedrifter. Disse reglene og forskriftene er utformet for å beskytte investorer og sikre integriteten til futuresmarkedene. NFA-definisjonen inkluderer krav … Les mer

National Association of Securities Dealers (NASD)

National Association of Securities Dealers (NASD) er en ideell forening som regulerer megler-forhandlere som handler med verdipapirer og gir investeringsrådgivning. NASD overvåkes av Securities and Exchange Commission (SEC). Hva er den beste megleren for å handle NAS100? Den beste megleren til å handle NAS100 vil være en som er regulert av Securities and Exchange Commission … Les mer