Hvordan kvalifiserte kontraktsdeltakere jobber

Kvalifiserte kontraktsdeltakere (ECP) er generelt institusjoner, som banker og forsikringsselskaper, snarere enn enkeltpersoner. ECP-status er viktig av to grunner. For det første er ECP-er ikke underlagt mange av restriksjonene som legges på vanlige investorer, slik som forbudet mot naken shortsalg. For det andre kan ECP-er handle med produkter som ikke er registrert hos SEC, for eksempel visse typer opsjoner og futureskontrakter.

Må du være en kvalifisert kontraktsdeltaker for å handle på en swap-utførelsesfasilitet?

Det er ingen krav om å være en kvalifisert kontraktsdeltaker (ECP) for å handle på en swap execution facility (SEF). Enkelte SEF-er kan imidlertid ha begrensninger på hvem som kan handle på deres plattform. For eksempel kan noen SEF-er bare tillate ECP-er å handle, mens andre kan tillate både ECP-er og ikke-ECP-er.

Kan en gjennomsnittlig person handle futures?

Ja, en gjennomsnittlig person kan handle futures, men det er et par ting å huske på. For det første er futureshandel litt mer kompleks enn andre typer handel, så det er viktig å gjøre research og forstå det grunnleggende før du begynner. For det andre, fordi futureskontrakter er gearede instrumenter, kan du tape mer penger enn du har på kontoen din hvis du ikke handler forsiktig. Til slutt må du åpne en futures trading konto hos en megler som tilbyr futures trading.

Hvordan blir du medlem av NFA?

For å bli medlem av National Futures Association (NFA), må du søke om medlemskap og være godkjent av NFAs styre. For å være kvalifisert for medlemskap må du:

-Være en registrert Futures Commission Merchant (FCM), Introducing Broker (IB), Commodity Pool Operator (CPO), Commodity Trading Advisor (CTA), Retail Foreign Exchange Dealer (RFED) ), eller Leveraged Foreign Exchange Dealer (LFED)

-Vær i god anseelse hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og NFA

- Oppfyll minimumskravene til nettokapital for din medlemskategori
* * -Ha minimum $1 million i bruttokapital hvis du er en FCM, IB, CPO eller CTA

-Ha minimum $250 000 i nettokapital hvis du er en RFED eller LFED

-Har en minimum $5 millioner i samlet kundeegenkapital hvis du er en IB

-Ha minimum $10 millioner i samlet kundeegenkapital hvis du er en FCM

-Ha minimum $20 millioner i samlet kundeegenkapital hvis du er en CPO eller CTA

-Ha minimum $100 000 i kundekapital hvis du er en RFED

-Ha minimum $1 million i kundekapital hvis du er e en LFED

-Ha minimum $5 millioner i eiendeler hvis du er en CPO

-Ha minimum $10 millioner i eiendeler hvis du er en CTA

-Ha minimum $20 millioner i eiendeler hvis du er en FCM, IB, RFED eller LFED

-Vær i samsvar med alle NFAs regler og forskrifter

-Bestå en bakgrunnssjekk

Hva er forskjellen mellom NFA og CFTC?

NFA (National Futures Association) og CFTC (Commodity Futures Trading Commission) er begge offentlige etater som fører tilsyn med futures- og råvaremarkedene i USA.

CFTC er den primære regulatoren av futures- og råvaremarkedene i USA, mens NFA er en selvregulerende organisasjon for industrien.

CFTC har myndighet til å sette og håndheve regler og forskrifter for futures- og råvaremarkedene, mens NFA er ansvarlig for å håndheve disse reglene.

CFTC er finansiert av kongressen, mens NFA er finansiert av medlemsfirmaene.

CFTC overvåkes av den amerikanske kongressen, mens NFA overvåkes av Commodity Futures Trading Commission.

Hvordan fungerer SEF-er?

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, som ble vedtatt i 2010, inkluderer en del som gir mandat til handel med visse finansielle produkter på regulerte børser, kjent som Swap Execution Facilities (SEFs).

SEF-er er utformet for å gi mer åpenhet til $600 billioner byttemarkedet. Før Dodd-Frank-loven ble de fleste bytteavtaler handlet privat mellom to motparter, over-the-counter (OTC). De nye reglene krever at SEF-er tilbyr en sentralisert markedsplass for handelsbytteavtaler, på samme måte som futureskontrakter handles på regulerte børser.

SEF-er er pålagt å registrere seg hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC). For å bli registrert må en SEF oppfylle visse kjerneprinsipper, inkludert: å tilby et rettferdig og ryddig marked; opprettholde åpen tilgang (både til deltakere og til produktoppføringer); og overholdelse av CFTCs regler og forskrifter.

Når en SEF er registrert, kan markedsdeltakere handle swapper på SEF gjennom en prosess kjent som Request for Quote (RFQ). Under RFQ-prosessen ber en markedsdeltaker om sitater fra flere forhandlere for å finne den beste prisen for en swap.

Dodd-Frank-loven etablerte også en ny kategori av handelsmenn, kjent som byttehandlere (SD-er), som er pålagt å handle de fleste bytteavtaler på SEF-er. SD-er må registrere seg hos CFTC og overholde strenge kapitalkrav, standarder for forretningsatferd og andre regler.

SEF-reglene er fortsatt under ferdigstillelse av CFTC, og SEF-er er i ferd med å bli registrert. Når SEF-reglene er fullt implementert, vil handel med swapper være mye mer transparent, og markedsdeltakere vil ha større beskyttelse mot motpartsrisiko.