National Retail Federation (NRF)

The National Retail Federation (NRF) er verdens største detaljhandelsforening, og representerer over 3,6 millioner forhandlere av alle typer og størrelser i USA. NRFs oppgave er å fremme detaljhandelens interesser gjennom påvirkning, kommunikasjon og utdanning.

NRF har hovedkontor i Washington, D.C., og har en stab på over 300 personer. TheNRFs medlemskap inkluderer forhandlere av alle typer og størrelser, fra små, uavhengige virksomheter til store, multinasjonale selskaper. NRFs medlemsbedrifter representerer alle segmenter av detaljhandelen, inkludert varehus, spesialbutikker, dagligvarebutikker, massehandlere, husholdningsbutikker, apotek og e-handelsbutikker.

NRF ble grunnlagt i 1910 som National Retail Dry Goods Association. I 1957 skiftet organisasjonen navn til National Retail Federation for å gjenspeile det økende mangfoldet i detaljhandelen.

Hva omfatter forbrukervernloven?

Forbrukerbeskyttelsesloven dekker et bredt spekter av emner, inkludert produktsikkerhet, merking og reklame. Den fastsetter også regler for virksomheter som selger produkter eller tjenester til forbrukere, og gir forbrukere rett til å saksøke virksomheter som krenker deres rettigheter etter loven.

Hvem grunnla NRF?

The National Retail Federation (NRF) ble grunnlagt i 1910 av en gruppe forhandlere som gikk sammen for å gå inn for detaljhandelen. I de første årene arbeidet NRF for å fremme rettferdig handelspraksis og for å bekjempe diskriminerende lovgivning. I dag er NRF verdens største handelsorganisasjon, og representerer mer enn 3,6 millioner forhandlere av alle størrelser og typer.

Er Amazon et detaljhandelsselskap? Ja, Amazon er et detaljhandelsselskap. Amazon er verdens største nettforhandler, med over 250 milliarder dollar i salg i 2017. Amazon opererer i over 30 land og selger et bredt utvalg av produkter, inkludert bøker, musikk, filmer, elektronikk, klær og mat.

Når ble NRF etablert?

National Recovery Administration (NRA) ble opprettet av Franklin D. Roosevelt i 1933 under den store depresjonen som et svar på den høye arbeidsledigheten. NRA ble opprettet gjennom National Industrial Recovery Act (NIRA) og fikk i oppgave å lage etiske retningslinjer som ville heve lønninger og priser, samt øke produksjonen. NRA hadde også tilsyn med opprettelsen av National Recovery Board (NRAB), som var ansvarlig for å håndheve kodene.

NRA lyktes med å øke produksjonen og skape arbeidsplasser, men den ble kritisert for sine håndhevelsesmetoder, som ofte ble sett på som tunghendte. NRA ble også sett på som å favorisere visse bransjer fremfor andre, og mange av kodene ble senere erklært å være grunnlovsstridige.

NRA ble avskaffet i 1935, men dens etterfølger, National Labour Relations Board (NLRB), fortsetter å spille en viktig rolle i å regulere arbeidsforhold i USA.

Er detaljhandelen regulert?

Det finnes en rekke lover og regler som gjelder for detaljhandelen. Disse inkluderer lover og forskrifter som regulerer markedsføring, reklame, emballasje, merking, priser og returer, samt lover og forskrifter som regulerer salg av spesifikke produkter som mat, alkohol og tobakk.

The Federal Trade Commission (FTC) er det primære føderale byrået som regulerer reklame og markedsføring i detaljhandelen. FTC håndhever lover og forskrifter knyttet til falsk og villedende reklame, og den fører også tilsyn med selvreguleringsinitiativer knyttet til reklame og markedsføring.

The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) er det primære føderale byrået som regulerer finansielle tjenester for detaljhandel, inkludert kreditt-, debet- og forhåndsbetalte kort, lån og andre finansielle produkter og tjenester.

Food and Drug Administration (FDA) er det primære føderale byrået som regulerer mattrygghet i detaljhandelen. FDA håndhever lover og forskrifter knyttet til merking, pakking og reklame for matvarer, samt sikkerheten ved matproduksjon og distribusjon.

The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) er det primære føderale byrået som regulerer salget av alkohol og tobakksprodukter i detaljhandelen. TTB håndhever lover og forskrifter knyttet til merking, pakking og reklame for alkohol- og tobakksprodukter, samt beskatning av disse produktene.