Hva er effektivitet?

Definisjonen av effektivitet er forholdet som eksisterer mellom ressursene som brukes i et prosjekt og resultatene oppnådd med det. Det refererer fremfor alt til å oppnå det samme målet ved bruk av minst mulig antall ressurser, eller når flere mål nås med samme antall ressurser eller mindre. Effektivitet er veldig viktig i selskaper, siden maksimal … Les mer