Hva er contango?

Contango forstås som den situasjonen der børs eller i markedet, der prisen på et produkt i kontanter eller i kontanter er lavere enn utsatt pris. Eller på en annen måte, en situasjon der futures prisen på et produkt eller en vare overstiger spotprisen.

Som en konsekvens vil årsaken til å kjøpe futures være basert på en kostnads sammenligning. Du kan være interessert i å betale en premie for å eie en eiendel i fremtiden, hvis kostnadene for den eiendelen eller råmateriale de er lavere enn kostnadene som ville ha vært å kjøpe produktet i kontanter. Vi snakker om lagerkostnader, transportkostnader, mulige tap av lett bedervelige produkter osv.

Når markedet er i contango, er netto korts posisjoner mye mer fordelaktige enn netto lange. I dette tilfellet skråner futures kurven oppover. Hvis fremtidige priser forblir de samme og ikke konvergerer, kan investorer med korte posisjoner ha fordel av arbitrage.

Contango situasjonen er akkurat det motsatte av situasjonen til tilbakestående. Det vil si at det er tilbakeslag når spotprisen er høyere enn futures prisen. Konsekvensene er også det motsatte av de som er nevnt ovenfor. Denne typen marked er den vanligste for grunnleggende produkter.

Både kontangosituasjonen og tilbakeslags situasjonen påvirker varene eller råvarene som futures opererer på, det vil si de såkalte under lining, for eksempel råvarer. Contago forekommer hovedsakelig i ikke-lettfordærvelige varer. Det er situasjonen der edle metaller vanligvis finnes, som også har rollen som aktiv ly.

Hvorfor er råstoff mer verdt i fremtiden? Generelt skyldes det kostnadene ved lagring og transport, som vi har henvist til. Men også, til forventningene til investorer, og oppførselen til renter.