selvregulerende organisasjon (SRO)

En selvregulerende organisasjon (SRO) er en organisasjon som regulerer sine medlemmer for å beskytte investorer og markedets integritet. SROer er vanligvis industrisponset, og de har myndighet til å lage og håndheve regler som styrer medlemmene deres. Den mest kjente SRO i USA er Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Hvilken av følgende er en selvregulerende organisasjon SRO )? Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) er den største SRO i USA. FINRA er et privat selskap som regulerer verdipapirindustrien. Den andre store SRO i USA er National Futures Association (NFA).

Hva står SRO for i prosjektledelse?

SRO står for selvregulerende organisasjon. En selvregulerende organisasjon er en ikke-statlig organisasjon som har makt til å lage og håndheve bransjedekkende regler og forskrifter. I prosjektledelsessammenheng kan en SRO være ansvarlig for å sette og håndheve standarder for prosjektledelsespraksis, sertifiseringer og opplæring.

Hva er et annet ord for selvregulering?

"Selvregulere" er et verb som betyr å regulere seg selv eller å bli regulert av seg selv.

Man kan bruke ordet "autonom" som et synonym for "selvregulerende", da begge ordene betegner en tilstand av å være uavhengig og selvforsynt.

Hva er selskapet SRO?

Securities and Exchange Board of India (SEBI) har utnevnt SROer i verdipapirmarkedet for å fremme og regulere verdipapirmarkedet. SRO er ikke-for-profit, selvregulerende organisasjoner som fremmer og beskytter interessene til medlemmene sine i verdipapirmarkedet. SROer forventes å fremme markedsintegritet, utvikle markedsdeltakere og fremme selvregulering.

Hva er fordelen med SRO?

Fordelen med SRO er at den bidrar til å sikre at medlemmer av børsen følger beste praksis i sin omgang med publikum, og at børsen i seg selv fungerer på en ryddig og effektiv måte. SROer tilbyr også et forum for medlemsbedrifter for å diskutere bransjespørsmål og dele informasjon.