Iron Butterfly Definisjon

En jernsommerfugl er en opsjonshandelsstrategi som er laget med fire alternativer: to calls og to puts. Opsjonene har samme innløsningspris og utløpsdato. Strategien brukes når traderen forventer en liten bevegelse i prisen på den underliggende eiendelen.

Jernsommerfuglen har fått navnet sitt fra at den har både lange og korte posisjoner. De lange posisjonene er de to callene og de korte posisjonene er de to putene. Opsjonene er "kollaret" rundt gjeldende pris på den underliggende eiendelen.

Strategien lages ved å kjøpe en samtale og en putte til innløsningskurs, og deretter selge to samtaler og to putter til en høyere innløsningspris. Innløsningskursen på de solgte opsjonene vil være høyere enn innløsningskursen på de kjøpte opsjonene.

Resultatet er en "sommerfugl"-form i utbetalingsdiagrammet. Strategien er lønnsom hvis prisen på den underliggende eiendelen holder seg innenfor et visst område. Hvis prisen på den underliggende eiendelen beveger seg utenfor dette området, vil strategien tape penger.

Jernsommerfuglen kan brukes i alle markeder og med alle underliggende aktiva. Det er en allsidig strategi som kan brukes til å handle en rekke markedsforhold.

Lar du jernsommerfuglalternativer utløpe?

Jernsommerfuglopsjoner er en type kompleks opsjonshandel som kan brukes til å satse på en bestemt prisklasse for den underliggende eiendelen over en bestemt tidsperiode. Handelen er konstruert ved å kjøpe eller selge to opsjoner til forskjellige innløsningspriser, med samme utløpsdato, og utligne posisjonen med en lang eller kort posisjon i den underliggende eiendelen.

Jernsommerfuglhandelen brukes vanligvis når traderen tror at den underliggende eiendelen vil handle innenfor et spesifikt område i løpet av opsjonskontraktens levetid. Handelen kan brukes til å tjene på både stigende og fallende priser, så lenge den underliggende eiendelen forblir innenfor det spesifiserte området.

Hvis den underliggende aktivaprisen utløper utenfor det spesifiserte området, vil handelen resultere i et tap. Derfor er det viktig å nøye vurdere den underliggende eiendelens prishistorie og eventuelle faktorer som kan føre til at den beveger seg utenfor det forventede området før du går inn i en jernsommerfuglhandel.

Hvem er kjent som jernsommerfugl?

"Jernsommerfuglen" er en handelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner til forskjellige innløsningspriser for å lage en "sommerfugl"-form på en graf. Denne strategien brukes når traderen tror markedet vil være volatilt, men ikke nødvendigvis beveger seg i en bestemt retning.

Hvordan forsvarer du jernfluer?

Jernflua er en opsjonshandelsstrategi som er designet for å dra nytte av et nøytralt eller litt bullish syn på den underliggende sikkerheten. Strategien går ut på å kjøpe puts og calls til samme strike price, med puts som er litt out-of-the-money og calls litt in-the-money. Dette skaper en "flue"-form på alternativkjeden.

Handelen initieres vanligvis for en kreditt, noe som betyr at traderen forventer å motta premie fra salget av opsjonene. Maksimal risiko for handelen er differansen mellom innløsningsprisene på opsjonene, minus kreditten mottatt.

Handelen plasseres vanligvis med en relativt kort tidsramme i tankene, da målet er å fange premien fra opsjonene og deretter stenge posisjonen før opsjonene utløper.

Det er noen forskjellige måter å forsvare en jernflueposisjon på. En måte er å ganske enkelt la opsjonene utløpe verdiløse og beholde premien som fortjeneste. En annen måte er å selge opsjonene tilbake før utløp for en fortjeneste.

En tredje måte å forsvare posisjonen på er å rulle alternativene. Dette betyr at traderen lukker den nåværende posisjonen og åpner en ny med forskjellige utløsningspriser. Dette kan gjøres for enten å ta profitt eller for å kutte tap, avhengig av hvordan det underliggende verdipapiret har beveget seg.

Hvordan setter du opp en jernsommerfugl?

Jernsommerfuglen er en handelsstrategi som kombinerer elementer fra både jernkondoren og sommerfuglspredningen.

Strategien innebærer generelt å kjøpe to salgsopsjoner og to kjøpsopsjoner med forskjellige innløsningspriser. Utløsningsprisene på opsjonene vil være like langt fra gjeldende pris på den underliggende eiendelen.

Traderen vil da selge en salgsopsjon og en kjøpsopsjon med innløsningspriser som er nærmere gjeldende pris på den underliggende eiendelen.

Nettoresultatet av denne handelen er at traderen vil ha en posisjon som er lang to opsjoner og short to opsjoner. Handelen vil være lønnsom hvis prisen på den underliggende eiendelen holder seg innenfor et visst område.

Hvordan tjener sommerfuglalternativet penger?

Butterfly-opsjonen er en type opsjonsstrategi som involverer kjøp og salg av tre opsjoner med forskjellige innløsningspriser, med mål om å tjene på hvis den underliggende verdipapirets pris forblir innenfor et visst område.Denne strategien er også kjent som en "kondor" eller en "vingespredning".

Sommerfuglalternativet kan brukes til å tjene på en rekke forskjellige markedsscenarier, for eksempel om markedet er avgrenset eller om det er en liten bevegelse i begge retninger. Den største ulempen med denne strategien er at den kan være dyr å sette på, da den krever kjøp av tre forskjellige alternativer.

Det er noen forskjellige måter sommerfuglalternativet kan tjene penger på. Den første er gjennom tidsverdien av opsjonene. Hvis opsjonene kjøpes nær utløpsdatoen, vil de ha mindre tidsverdi enn om de kjøpes lenger unna utløp.

Den andre måten er gjennom forskjellen i streikpriser. Hvis kursen til det underliggende verdipapiret er nær den midterste innløsningskursen ved utløp, vil alle tre alternativene være verdt omtrent det samme beløpet. Imidlertid, hvis den underliggende verdipapirprisen beveger seg bort fra den midterste innløsningskursen, vil opsjonene med de forskjellige innløsningsprisene begynne å divergere i verdi.

Den tredje måten er gjennom volatiliteten til det underliggende verdipapiret. Hvis det underliggende verdipapiret er mer volatilt, vil opsjonene ha større sjanse for å flytte inn i profitterritorium. Motsatt, hvis det underliggende verdipapiret er mindre volatilt, vil opsjonene ha en lavere sjanse for å flytte inn i profitterritorium.

Alt i alt er sommerfuglalternativet en allsidig strategi som kan brukes til å tjene på en rekke forskjellige markedsscenarier.