Definisjon av alternativ for kredittspredning

En kredittspreadopsjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av to opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Opsjonene er vanligvis salgsopsjoner eller kjøpsopsjoner. Opsjonene kjøpes og selges for å generere en kreditt, som er differansen mellom premien på opsjonen som selges og premien på opsjonen som kjøpes.

Kredittspreadopsjonsstrategien brukes for å prøve å tjene på et nøytralt eller litt bearish syn på det underliggende verdipapiret. Dette er fordi kreditten som genereres fra opsjonshandelen vil kompensere for eventuelle tap som kan oppstå dersom prisen på det underliggende verdipapiret faller.

Hva er de forskjellige typene kredittspreader?

Kredittspreader er en type opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. De vanligste typene kredittspreader er bull put-spreader og bear call spreads.

Bull put spreads innebærer å kjøpe en salgsopsjon med lavere innløsningspris og selge en salgsopsjon med en høyere innløsningspris. Målet med denne strategien er å tjene på en økning i prisen på det underliggende verdipapiret.

Bear call spreads innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon med høyere innløsningspris og selge en kjøpsopsjon med lavere innløsningspris. Målet med denne strategien er å tjene på et fall i prisen på det underliggende verdipapiret.

Hvordan fungerer opsjonsspreader?

Opsjonsspreader skapes ved å kjøpe og selge opsjoner av samme eller forskjellige underliggende verdipapirer på samme børs. Den vanligste typen opsjonsspread er en vertikal spredning, som skapes ved å kjøpe og selge opsjoner med forskjellige innløsningspriser men samme utløpsdato.

Opsjonsspreader kan brukes til å lage en rekke forskjellige strategier, hver med sin egen risiko/belønningsprofil. Noen vanlige opsjonsspreadstrategier inkluderer:

- Bull Put-spread: En bull-put-spread skapes ved å kjøpe en salgsopsjon med en lavere innløsningspris og selge en salgsopsjon med en høyere innløsningspris. Det maksimale tapet av en bull-put-spread er lik forskjellen mellom innløsningsprisene for de to opsjonene, og maksimal fortjeneste er lik premien mottatt for å selge den høyere strike-salgsopsjonen.

- Bear Call Spread: En bear call spread opprettes ved å kjøpe en kjøpsopsjon med en høyere innløsningspris og selge en kjøpsopsjon med en lavere innløsningspris. Det maksimale tapet av en bear call spread er lik differansen mellom strike-prisene for de to opsjonene, og maksimal profitt er lik premien mottatt for å selge den lavere strike call-opsjonen.

- Sommerfuglspread: En sommerfuglspread lages ved å kjøpe og selge to kjøpsopsjoner eller to salgsopsjoner med forskjellige innløsningspriser men samme utløpsdato. Opsjonene kjøpes og selges i forholdet 1:2:1, for eksempel: 1 kontrakt med $50 strike-opsjonen, 2 kontrakter med $60 strike-opsjonen og 1 kontrakt med $70 strike-opsjonen. Maksimal fortjeneste for et sommerfuglspread er lik differansen mellom innløsningsprisene til de to opsjonene i midten av spredningen, og det maksimale tapet er lik premien betalt for opsjonene.

- Kalenderspredning: En kalenderspredning, også kjent som en tidsspredning, opprettes ved å kjøpe og selge opsjoner med samme innløsningspris, men forskjellige utløpsdatoer. Opsjonene kjøpes og selges i forholdet 1:1, for

Hva er et eksempel på en samtalespredning?

En call spread er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av kjøpsopsjoner med forskjellige innløsningspriser. Utløsningskursen på kjøpsopsjonen du kjøper vil være lavere enn kjøpsopsjonen du selger. Målet med en samtalespread er å tjene penger når prisen på den underliggende eiendelen øker.

La oss for eksempel si at du er bullish på ABC-aksjer og forventer at prisen vil gå opp i løpet av de neste månedene. Du kan kjøpe en ABC-kjøpsopsjon med en innløsningspris på $50 og selge en ABC-kjøpsopsjon med en innløsningspris på $60. Hvis prisen på ABC-aksjen går opp til $65, vil begge alternativene være i pengene, og du vil tjene penger. Hva er et annet navn for kredittspredning? Kredittspreaden er også kjent som bull put spread eller bear call spread. Kan kredittspreader være negative? Ja, kredittspreader kan være negative, men de er vanligvis positive. En negativ kredittspread indikerer at opsjonselgeren forventer at det underliggende verdipapiret vil falle i verdi, mens en positiv kredittspread indikerer at selgeren forventer at verdipapiret vil øke i verdi.