Hva er en fiduciary Call?

En fiduciary call er en opsjonshandelsstrategi som brukes til å beskytte gevinster i en aksje eller annen eiendel. Strategien innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon på eiendelen, med innløsningsprisen satt til eiendelens nåværende markedsverdi. Dette begrenser oppsidepotensialet til eiendelen, men beskytter også mot enhver nedsiderisiko.

Hovedfordelen med denne strategien er at den lar investorer låse inn gevinster uten å måtte selge eiendelen. Dette kan være nyttig i situasjoner der investoren mener at eiendelen har ytterligere oppsidepotensial, men ønsker å beskytte seg mot en potensiell nedgang.

Den største ulempen med denne strategien er at den begrenser oppsidepotensialet til eiendelen. Dette kan være et problem hvis eiendelen stiger kraftig etter at samtalen er kjøpt.

En annen ulempe er at strategien krever at investor betaler premien for kjøpsopsjonen, som er en kostnad som påløper selv om opsjonen aldri utøves.

Hvis du er interessert i å lære mer om dette emnet, vennligst kontakt en finansiell rådgiver eller en spesialist for opsjonshandel.

Hva er de 4 alternativene?

1. Kjøp: En kjøpsopsjon er retten til å kjøpe et underliggende verdipapir til en fast pris (innløsningskursen) på eller før en spesifisert utløpsdato.

2. Puts: En salgsopsjon er retten til å selge et underliggende verdipapir til en fast pris (innløsningskursen) på eller før en spesifisert utløpsdato.

3. Straddles: En straddle er en opsjonsstrategi som involverer kjøp eller salg av både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato.

4. Spreads: En opsjonsspread er en opsjonshandelsstrategi der en trader kjøper og selger to opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato.

Hva er syntetisk kjøpsopsjon?

Et syntetisk kjøpsopsjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kombinere en lang salgsopsjon med en kort kjøpsopsjon for å gjenskape utbetalingen av en lang kjøpsopsjon. Strategien brukes ofte når traderen tror at den underliggende aksjen vil forbli stillestående eller falle litt i pris.

Hvordan leser du put call parity?

I finans definerer put-call-paritet et forhold mellom prisen på en europeisk kjøpsopsjon og en europeisk salgsopsjon på samme underliggende verdipapir med samme innløsningspris og utløpsdato. Dette forholdet er kjent som put-call-paritet og gir en måte å prise opsjoner på.

Paritetsforholdet mellom salgs- og kjøpsopsjoner oppstår på grunn av put-call-symmetriforholdet mellom den underliggende eiendelen og opsjonen. Med andre ord, gevinsten fra å holde den underliggende eiendelen og kjøpe en put er den samme som gevinsten fra å holde den underliggende eiendelen og kjøpe en samtale.

Put-call paritetsforholdet er som følger:

C + P = S + PV(K)

hvor C er prisen på en kjøpsopsjon, P er prisen på en salgsopsjon , S er prisen på den underliggende eiendelen, PV(K) er nåverdien av innløsningsprisen, og K er innløsningsprisen.

Put-call paritetsforholdet sier at prisen på en kjøpsopsjon pluss prisen på en salgsopsjon er lik prisen på den underliggende eiendelen pluss nåverdien av innløsningsprisen. Med andre ord må prisen på en kjøpsopsjon og prisen på en salgsopsjon på samme underliggende verdipapir med samme innløsningskurs og utløpsdato være lik.

Dette forholdet er viktig fordi det gir en måte å prise alternativer på. For eksempel, hvis prisen på en kjøpsopsjon er kjent, kan prisen på den tilsvarende salgsopsjonen bestemmes ved å bruke paritetsforholdet mellom kjøp og salg.

Hva er en dekket call-in-opsjoner?

En dekket kjøp er en strategi i opsjonshandel der traderen har en lang posisjon i en underliggende eiendel og skriver (selger) kjøpsopsjoner på den samme eiendelen for å generere inntekt. Nøkkelen til denne strategien er at traderen bare skriver anropene når de er rimelig sikre på at prisen på den underliggende eiendelen ikke vil stige over innløsningsprisen på kjøpsopsjonene før utløp. Hvis prisen på den underliggende eiendelen faktisk stiger over innløsningskursen, vil handelsmannen bli "kalt bort" og må selge sine aksjer til innløsningskursen, men de vil allerede ha samlet inn premien fra å selge kjøpsopsjonene, så de vil fortsatt komme ut foran. Hva heter det når du selger en samtale og selger en put? Dette kalles en straddle. Når du selger en samtale og selger en put, selger du retten til å kjøpe den underliggende eiendelen til innløsningskursen for samtalen, og selger retten til å selge den underliggende eiendelen til salgsprisen. Dette er en måte å tjene penger på hvis den underliggende aktivaprisen beveger seg mye, uavhengig av hvilken retning den beveger seg i.