Hva er en nullkostnadshalsbånd?

En nullkostnadskrage er en opsjonshandelsstrategi som brukes til å beskytte nedsiderisiko samtidig som den gir oppsidepotensial. Strategien innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon samtidig. Utløsningsprisene til de to opsjonene er vanligvis tett sammen, og premiene til de to opsjonene oppveier hverandre, noe som resulterer i en nettokostnad på null.

Nullkostnadskragen er en populær strategi for investorer som er positive på en aksje eller annen eiendel, men som ønsker å beskytte seg mot en potensiell nedgang. Ved å kjøpe salgsopsjonen er de beskyttet til nedsiden dersom eiendelen faller i verdi. Og ved å selge kjøpsopsjonen har de potensiale til å tjene penger hvis eiendelen stiger i verdi.

Det er noen få risikofaktorer å være oppmerksom på med nullkostnadshalsstrategien. For det første, hvis eiendelen faller kraftig i verdi, kan investoren bli forpliktet til å selge den til innløsningskursen til kjøpsopsjonen. For det andre, hvis eiendelen stiger kraftig i verdi, kan investoren gå glipp av ytterligere fortjeneste over innløsningsprisen på kjøpsopsjonen.

Til tross for disse risikofaktorene, kan nullkostnadskraven være en nyttig strategi for investorer som ønsker å begrense nedsiderisikoen samtidig som de fortsatt har oppsidepotensial. Hva er bruddpunktet til en krage? Brytepunktet for en krage er prisen som det underliggende verdipapiret handles til når opsjonskontrakten inngås. Dette er viktig fordi det setter gulv og tak for prisen på det underliggende verdipapiret for kontraktens varighet. Hvis prisen på det underliggende verdipapiret bryter gjennom gulvet eller taket, er kontrakten ugyldig og investoren vil miste investeringen.

Hva er den mest risikable alternativstrategien?

Det er ingen enkelt "risikofylte" opsjonshandelsstrategi, siden risikonivået involvert i en bestemt strategi vil variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert den underliggende sikkerheten, lengden på tiden til utløp, utløsningsprisen på opsjonene, og investors personlige risikotoleranse.

Når det er sagt, er det visse strategier som generelt anses for å være mer risikable enn andre. For eksempel anses det å kjøpe out-of-the-money-opsjoner generelt for å være mer risikabelt enn å kjøpe at-the-money eller in-the-money-opsjoner, da det er større sjanse for at opsjonene vil utløpe verdiløse. Tilsvarende anses shortingopsjoner generelt for å være mer risikable enn å kjøpe opsjoner, ettersom de potensielle tapene er ubegrensede.

Til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å avgjøre hvilken handelsstrategi for alternativer som er riktig for dem, tatt i betraktning deres personlige risikotoleranse og investeringsmål.

Hva er den mest lønnsomme alternativstrategien?

Det er ikke noe slikt som en "mest lønnsom alternativstrategi." Ulike opsjonsstrategier vil være mer eller mindre lønnsomme avhengig av en rekke faktorer, inkludert gjeldende markedsforhold, den underliggende aksjekursen, innløsningskursen på opsjonene, tiden som gjenstår til utløp, og investorens egen risikotoleranse.

Noen opsjonsstrategier er mer komplekse enn andre og kan kreve en høyere grad av markedskunnskap og/eller erfaring for å gjennomføre vellykket. For eksempel innebærer en straddle å kjøpe både en samtale og en put med samme innløsningspris og utløpsdato. Denne strategien kan være lønnsom hvis den underliggende aksjekursen beveger seg kraftig i begge retninger, men det kan også være svært risikabelt hvis aksjekursen ikke beveger seg mye i det hele tatt.

På samme måte innebærer en kvelning å kjøpe en samtale og en put med forskjellige innløsningspriser, men samme utløpsdato. Denne strategien kan også være lønnsom hvis den underliggende aksjekursen beveger seg kraftig i begge retninger, men den er enda mer risikofylt enn en grenseoverskridende, fordi investoren faktisk satser på et mye bredere spekter av potensielle utfall.

Til syvende og sist er det ingen enkelt "mest lønnsomme" alternativstrategi. Den beste strategien for en gitt investor vil avhenge av investorens individuelle forhold og mål.

Hva er de 3 grunnleggende typene krage?

1. Den første typen krage er den mest grunnleggende og innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon med samme utløpsdato. Utløsningskursen på salgsopsjonen er typisk under utøvelsesprisen på kjøpsopsjonen, og de to opsjonene er vanligvis like i verdi. Denne typen krage brukes for å beskytte mot nedsiderisiko samtidig som den gir mulighet for oppsidepotensial.

2. Den andre typen halsbånd er kjent som en dekket samtale. Dette innebærer å kjøpe en aksje og deretter selge en kjøpsopsjon mot den. Utløsningsprisen på kjøpsopsjonen er vanligvis over gjeldende markedspris på aksjen, og kjøpsopsjonen selges vanligvis for mindre enn aksjen er verdt. Denne typen krage brukes til å generere inntekter fra en aksje som ikke forventes å gjøre store kursbevegelser.

3. Den tredje typen krage er kjent som en beskyttende pute.Dette innebærer å kjøpe en salgsopsjon og holde en aksje samtidig. Utløsningsprisen på salgsopsjonen er vanligvis under gjeldende markedspris på aksjen, og salgsopsjonen selges vanligvis for mindre enn aksjen er verdt. Denne typen krage brukes for å beskytte mot nedsiderisiko mens du fortsatt eier aksjen.

Er kragestrategi bullish eller bearish?

Kragestrategien er en bullish strategi som brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil stige. Traderen kjøper en kjøpsopsjon og selger en salgsopsjon med samme utløpsdato. Utløsningskursen på kjøpsopsjonen er høyere enn innløsningsprisen på salgsopsjonen. Traderen håper å tjene penger på forskjellen i de to premiene.