Definisjon av diagonalspredning

En diagonal spread er en opsjonshandelsstrategi som involverer samtidig kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Opsjonene som kjøpes er vanligvis out-of-the-money (OTM), mens opsjonene som selges er at-the-money (ATM) eller in-the-money (ITM).

Formålet med en diagonal spread er å tjene på en endring i den underliggende eiendelens pris samtidig som den drar nytte av tidsforfall. Fordi de kjøpte opsjonene er lengre OTM enn de solgte opsjonene, vil handelen tjene på en bevegelse i den underliggende eiendelens pris i retning av spredningen. For eksempel, hvis den underliggende eiendelen er en aksje og spredningen er lang (kjøpte OTM-opsjoner og solgte ATM- eller ITM-opsjoner), vil handelen tjene på hvis aksjekursen stiger.

Samtidig drar handelen fordel av tidsforfall fordi opsjonene som selges vil miste verdi i en raskere hastighet enn de kjøpte opsjonene. Dette skyldes det faktum at ATM- og ITM-alternativer har høyere theta (tidsforfall) enn OTM-alternativer.

For å oppsummere er en diagonal spredning en strategi som involverer samtidig kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser og samme utløpsdato. Handelen drar fordel av en bevegelse i den underliggende eiendelens pris i retning av spredningen, så vel som av tidsforfall.

Hva er diagonalformel?

En diagonalformel er en matematisk formel som brukes til å beregne diagonalen til et rektangel. Formelen er:

d = √(l² + w²)

Hvor:

d er diagonalen
l er lengden
w er bredden

Er diagonalspredningen lønnsom?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den underliggende eiendelen, innløsningsprisene på de involverte opsjonene, tidsrammen og investorens risikotoleranse. Generelt kan imidlertid diagonale spredninger være lønnsomme hvis den underliggende aktivaprisen beveger seg i forventet retning og hvis de involverte opsjonene har et høyt nok delta.

Er diagonale oppslag bedre enn vertikale oppslag?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den underliggende sikkerheten, markedsforholdene og traderens mål.

Men generelt kan diagonale spredninger være mer fordelaktige enn vertikale spredninger i visse situasjoner. For eksempel, hvis det underliggende verdipapiret forventes å gjøre et stort bevegelse i prisen, kan en diagonal spredning tjene på både kursbevegelsen og tidsforfallet til opsjonene. I tillegg kan diagonale spreads brukes til å lage en syntetisk posisjon som har samme risiko/belønningsprofil som en lang eller kort posisjon i det underliggende verdipapiret.

Hva er en boksspredning i opsjonshandel?

En boksspread er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av fire opsjonskontrakter av samme underliggende eiendel, med forskjellige innløsningspriser og utløpsdatoer, for å låse inn en risikofri fortjeneste.

Opsjonskontraktene som er involvert i en boksspredning er typisk to calls og to puts, med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser. Utløsningskursen på kjøpsopsjonen bør være lavere enn innløsningsprisen på salgsopsjonen.

Traderen kjøper de to kjøpsopsjonene og selger de to salgsopsjonene samtidig. Dette resulterer i en netto kreditt til næringsdrivendes konto, ettersom premiene mottatt ved salg av salgsopsjonene overstiger premiene betalt for kjøpsopsjonene.

Maksimal fortjeneste for traderen oppstår hvis prisen på den underliggende eiendelen ved utløp er lik innløsningskursen på kjøpsopsjonen. Det maksimale tapet oppstår hvis prisen på den underliggende eiendelen ved utløp er lik innløsningsprisen på salgsopsjonen.

Boksspreaden er en risikofri strategi fordi maksimal fortjeneste og maksimalt tap er kjent på forhånd. Traderen vil imidlertid bare realisere maksimal fortjeneste hvis prisen på den underliggende eiendelen ved utløp er lik innløsningsprisen på kjøpsopsjonen. Hvis prisen på den underliggende eiendelen er over eller under denne innløsningskursen, vil traderen tjene et mindre overskudd eller pådra seg et tap.

Hva er en dobbel diagonal spredning?

En dobbel diagonal spredning er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser og utløpsdatoer. Handelen er vanligvis strukturert slik at traderen kjøper en høyere innløsningsprisopsjon og selger en lavere innløsningsprisopsjon. Opsjonene kjøpes og selges på forskjellige utløpsdatoer slik at handelen drar nytte av tidsforfall.

Den doble diagonalspredningen er en variant av den mer vanlige diagonalspredningen. Hovedforskjellen er at med en dobbel diagonal spredning vil traderen bruke to forskjellige opsjonskontrakter i stedet for bare én. Dette gir handelen mer fleksibilitet og lar traderen dra nytte av ulike prisbevegelser i det underliggende verdipapiret.

Den doble diagonalspredningen er en ganske risikabel handel, og den anbefales ikke for nybegynnere. Handelen kan være lønnsom hvis den underliggende verdipapirprisen beveger seg i ønsket retning, men den kan også tape penger hvis prisen beveger seg mot traderen.