Delta-Gamma Hedging Definisjon

Delta-gamma-sikring er en opsjonssikringsstrategi som innebærer kjøp og salg av underliggende eiendeler for å oppveie effekten av endringer i verdien av den underliggende eiendelen på verdien av opsjonen.

Deltaet til en opsjon er et mål på hvor mye verdien av opsjonen endres i forhold til endringer i verdien av det underliggende aktiva. Gamma til en opsjon er et mål på hvor mye deltaet til opsjonen endres i forhold til endringer i verdien av den underliggende eiendelen.

Når en investor delta-gamma sikring, prøver de effektivt å nøytralisere effekten av både delta og gamma på verdien av deres opsjonsposisjon. Dette gjøres ved å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen for å oppveie endringene i verdien av opsjonen som er forårsaket av endringer i den underliggende eiendelen.

Delta-gamma-sikring kan være en kompleks og risikabel strategi, og den passer ikke for alle investorer. Det er viktig å forstå risikoene som er involvert før man tar fatt på denne typen sikringsstrategi.

Hva er et eksempel på deltaalternativ?

En deltaopsjon er en opsjonshandelsstrategi som søker å tjene på endringer i den underliggende eiendelens pris. Deltaet til en opsjon måler beløpet som opsjonens pris endres med når prisen på den underliggende eiendelen endres. En delta-opsjonshandler vil gå inn i en lang posisjon når prisen på den underliggende eiendelen forventes å stige og vil gå inn i en kort posisjon når prisen på den underliggende eiendelen forventes å falle.

La oss for eksempel si at du handler en aksje med et delta på 0,50. Dette betyr at for hver $1,00 bevegelse i aksjekursen, vil opsjonen flytte $0,50. Hvis du er lang aksjen, vil du tjene $0,50 for hver $1,00 som går opp i aksjekursen. Hvis du mangler aksjen, vil du tjene $0,50 for hver $1,00 som går ned i aksjekursen.

En delta-opsjonshandler vil gå inn i en lang posisjon når prisen på den underliggende eiendelen forventes å stige og vil gå inn i en kort posisjon når prisen på den underliggende eiendelen forventes å falle.

Hva er gamma og delta i opsjoner?

Gamma og delta er to viktige konsepter i opsjonshandel som brukes til å måle endringshastigheten i prisen på en opsjonskontrakt med hensyn til endringer i den underliggende aktivaprisen.

Gamma måler endringshastigheten i opsjonens delta som svar på en endring i den underliggende aktivaprisen. Delta måler endringshastigheten i opsjonens pris som svar på en endring i den underliggende aktivaprisen.

Både gamma og delta er viktige fordi de kan hjelpe tradere med å håndtere risikoen og ta mer informerte handelsbeslutninger. For eksempel, hvis en trader vet at gammaen til opsjonsposisjonen deres er høy, vil de være klar over at deres posisjon er mer følsom for endringer i den underliggende aktivaprisen og må være mer forsiktig med å håndtere risikoen.

Hvordan sikrer forhandlere gamma?

Gamma er endringshastigheten i deltaet til en opsjon. Delta er endringshastigheten i prisen på opsjonen i forhold til den underliggende eiendelen. Derfor er gamma endringshastigheten i deltaet i forhold til den underliggende eiendelen.

Den vanligste måten for forhandlere å sikre gamma på er deltasikring. Dette innebærer å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen for å oppveie endringene i opsjonens delta.

En annen måte å sikre gamma på er gjennom bruk av opsjoner. Ved å kjøpe eller selge opsjoner kan forhandlere kompensere for endringene i gammaen til deres posisjon.

Til slutt kan forhandlere også bruke finanstekniske teknikker for å sikre gamma. Disse teknikkene inkluderer bruk av derivater og andre finansielle instrumenter.

Hva er en god gamma for alternativer?

En gamma på 1,0 betyr at for hver 1,0 endring i det underliggende aktivaet, vil opsjonen bevege seg med 1,0 Delta. En høyere gamma betyr at alternativet vil bevege seg mer for samme underliggende bevegelse, og et lavere gamma betyr at alternativet vil bevege seg mindre.

Hva betyr gamma?

Gamma måler endringshastigheten i en opsjons delta i forhold til endringer i den underliggende eiendelens pris. Med andre ord måler det beløpet som deltaet til en opsjon vil endres med for en endring på én enhet i prisen på den underliggende eiendelen.

Jo høyere gamma en opsjon har, desto mer vil opsjonens delta endres som svar på endringer i prisen på det underliggende aktivaet. Dette betyr at opsjoner med høy gamma er mer følsomme for endringer i den underliggende eiendelens pris enn opsjoner med lav gamma.

Opsjoner med høy gamma sies å være "delta-nøytrale" fordi deres delta vil endre seg som svar på endringer i den underliggende eiendelens pris, men vil alltid forbli nær 0. Dette betyr at de ikke påvirkes av små endringer i den underliggende eiendelens pris, men vil bli påvirket av store endringer.

Opsjoner med lav gamma sies å være "delta-sikret" fordi deres delta ikke vil endres som svar på endringer i den underliggende eiendelens pris. Dette betyr at de ikke påvirkes av endringer i den underliggende eiendelens pris, uavhengig av hvor store endringene er.

Gamma er viktig for opsjonshandlere å forstå fordi det kan ha en betydelig innvirkning på lønnsomheten til deres handler.