Blank sjekk Foretrukket aksjedefinisjon

En blank sjekk foretrukket aksje er en type foretrukket aksje som gir det utstedende selskapet fleksibiliteten til å bestemme utbyttebeløpet på et senere tidspunkt. Utbyttet erklæres vanligvis etter styrets skjønn og er ikke fastsatt. Foretrukket aksje er en type aksje som gir innehaveren visse privilegier, for eksempel preferanse for å motta utbytte og eiendeler i … Les mer

Iron Butterfly Definisjon

En jernsommerfugl er en opsjonshandelsstrategi som er laget med fire alternativer: to calls og to puts. Opsjonene har samme innløsningspris og utløpsdato. Strategien brukes når traderen forventer en liten bevegelse i prisen på den underliggende eiendelen. Jernsommerfuglen har fått navnet sitt fra at den har både lange og korte posisjoner. De lange posisjonene er de … Les mer