Iron Condor er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig å holde fire forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser, typisk to puts og to calls

. Hvordan Iron Condor-opsjonsstrategien fungerer, med eksempler

Hva er beste jernkondorstrategi?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da den beste jernkondorstrategien avhenger av en rekke faktorer, inkludert investorens mål, risikotoleranse og markedsforhold. Noen generelle tips for å konstruere en jernkondor inkluderer imidlertid:

-Velge en underliggende aksje eller ETF som er relativt volatil, men ikke for volatil.

-Velge innløsningspriser for opsjonene som er langt nok fra hverandre til å gi en anstendig sikkerhetsmargin, men ikke så langt fra hverandre at opsjonene er dyre.

-Angi en utløpsdato som er langt nok frem i tid til å la den underliggende sikkerheten bevege seg, men ikke så langt ut at opsjonene vil miste for mye av sin tidsverdi.

- Overvåke posisjonen nøye og foreta justeringer etter behov for å holde posisjonen lønnsom.

Hva er den mest risikable alternativstrategien?

Den mest risikable alternativstrategien er den som har potensial til å tape mest penger. De mest risikable alternativene er de som er Out-Of-The-Money (OTM) og har et Delta nær 0,50. OTM-opsjoner har større sjanse for å utløpe verdiløse, og opsjoner med Delta nær 0,50 har større sjanse for å bevege seg mot traderen.

Hva er den sikreste alternativstrategien?

Opsjonsstrategier er samtidig, og ofte blandet, kjøp eller salg av en eller flere opsjoner som er forskjellige i en eller flere av opsjonenes variabler. Kjøpsopsjoner, ganske enkelt kjent som samtaler, gir kjøperen rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris innen en bestemt dato. Put-opsjoner, ganske enkelt kjent som puts, gir kjøperen rett til å selge en aksje til en bestemt pris innen en bestemt dato. Kjøperen av en kjøpsopsjon håper aksjekursen vil stige slik at de kan selge aksjen med fortjeneste. Kjøperen av en salgsopsjon håper aksjekursen vil falle slik at de kan kjøpe aksjen til en lavere pris.

Det er mange alternativstrategier som kan brukes, og hver har sine egne fordeler og ulemper. Noen av de mer populære alternativstrategiene er:

- Kjøpe samtaler
- Selge samtaler
- Kjøpe puts
- Selge puts
- Dekket samtale
- Beskyttende put
- Straddle
- Strangle * * -Sommerfuglspredning
-Condorspredning

Hvilken strategi som er best avhenger av investorens mål og markedsforholdene. For eksempel, hvis en investor er bullish på en aksje, kan de kjøpe calls eller selge puts. Hvis de er bearish, kan de kjøpe puts eller selge samtaler. Hvis de er nøytrale, kan de bruke en grense eller kvele.

Det er ingen "sikreste" alternativstrategi, siden hver har sine egne risikoer og belønninger. Det er viktig for investorer å forstå de ulike typene risiko knyttet til hver strategi før de implementerer dem.

Bør jeg la jernkondor utløpe?

Hvis du vurderer å la en jernkondor utløpe, er det et par ting du bør ta hensyn til. Først bør du vurdere tidsverdien av de involverte alternativene. Hvis opsjonene er nær utløp, vil de ha mindre tidsverdi enn om de var lenger unna utløp. Dette betyr at dersom du lar jernkondoren utløpe, vil du kun motta den indre verdien av opsjonene, som kan være mindre enn det du betalte for dem.

For det andre bør du vurdere prisen på den underliggende eiendelen. Hvis prisen på den underliggende eiendelen er nær innløsningskursen på opsjonene som er involvert i jernkondoren, vil opsjonene ha mer egenverdi og det er mer sannsynlig at du får en fortjeneste hvis du lar jernkondoren utløpe. Men hvis prisen på den underliggende eiendelen er langt fra innløsningsprisen på opsjonene, vil opsjonene ha mindre egenverdi og du kan kanskje ikke få så mye av en fortjeneste, eller du kan til og med pådra deg et tap.

Til slutt bør du vurdere dine egne personlige forhold. Hvis du er komfortabel med risikoen forbundet med å la jernkondoren utløpe, kan det være større sannsynlighet for at du får en fortjeneste. Men hvis du ikke er komfortabel med risikoen, kan det være lurt å stenge posisjonen før utløp.

Avslutningsvis er det ikke noe riktig eller galt svar på spørsmålet om du skal la en jernkondor utløpe. Det avhenger av en rekke faktorer, og du bør ta en avgjørelse basert på dine egne personlige forhold.

Når bør jeg tjene penger på jernkondor?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert gjeldende markedsforhold, din egen risikotoleranse og tidsrammen for handelen din. Men som en generell guide kan det være lurt å ta profitt på jernkondoren din når den underliggende aktivaprisen beveger seg nær en av short-opsjonenes innløsningskurs. Dette vil tillate deg å fange det maksimale profittpotensialet fra handelen samtidig som du minimerer risikoen.