Hva er en bjørnespredning?

En bear spread er en opsjonshandelsstrategi designet for å tjene på en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen. Strategien innebærer kjøp av en opsjon og salg av en annen opsjon med høyere innløsningspris. Alternativene kan enten være anrop eller putter.

Hvis opsjonene er kjøpsopsjoner, er traderen bearish på den underliggende eiendelen og forventer at prisen vil falle. Kjøp av alternativet med lavere innløsningspris og salg av alternativet med høyere innløsningspris skaper en netto kreditt. Maksimal fortjeneste oppnås hvis prisen på den underliggende eiendelen faller til innløsningskursen til alternativet med lavere innløsningspris. Det maksimale tapet er begrenset til forskjellen mellom innløsningsprisene for de to opsjonene minus netto kreditt.

Hvis opsjonene er salgsopsjoner, er traderen optimistisk på den underliggende eiendelen og forventer at prisen vil stige. Kjøp av alternativet med høyere innløsningspris og salg av alternativet med lavere innløsningspris skaper en netto debet. Maksimal fortjeneste oppnås hvis prisen på den underliggende eiendelen stiger til innløsningskursen for alternativet med høyere innløsningspris. Det maksimale tapet er begrenset til nettobelastningen. Hva er en aggressiv bjørnespredning? En aggressiv bjørnespredning er en opsjonsstrategi som brukes til å tjene på en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen. Strategien innebærer kjøp av en salgsopsjon med en innløsningspris under gjeldende markedspris på den underliggende eiendelen, og salg av en salgsopsjon med en innløsningskurs under innløsningskursen til den første opsjonen.

Hva er forskjellen mellom bear call spread og bear put spread?

En bear call spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe kjøpsopsjoner til en lavere innløsningspris og selge kjøpsopsjoner til en høyere innløsningspris, med begge opsjoner med samme utløpsdato. Formålet med strategien er å tjene på en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen.

En bear put spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe salgsopsjoner til en lavere innløsningspris og selge salgsopsjoner til en høyere innløsningspris, med begge opsjoner med samme utløpsdato. Formålet med strategien er å tjene på en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen.

Hva er bjørnespredning med eksempel?

En bear spread er en opsjonshandelsstrategi som brukes når traderen tror at det underliggende verdipapiret vil falle i pris. Strategien innebærer kjøp av en salgsopsjon og salg av en kjøpsopsjon med samme underliggende sikkerhet og utløpsdato.

La oss for eksempel si at ABC Company-aksjen for tiden handles til $100 per aksje. En trader som tror at aksjen vil falle i pris kan gå inn i en bjørnespredning ved å kjøpe en salgsopsjon med en innløsningspris på $95 og selge en kjøpsopsjon med en innløsningspris på $105. Hvis aksjekursen faller til $90 per aksje ved utløp, vil traderens salgsopsjon være i pengene, og de vil tjene penger. På den annen side, hvis aksjekursen stiger til $110 per aksje, vil traderens kjøpsopsjon være i pengene, og de vil tjene penger.

En ting å merke seg om bjørnespredningen er at det er en strategi med begrenset risiko/begrenset belønning. Dette er fordi den maksimale fortjenesten som kan oppnås er forskjellen mellom utløsningsprisene på opsjonene minus premien som betales for opsjonene. Maksimalt tap er lik premien som betales for opsjonene.

Hva er de 3 typene oppslag?

1. Bull Call Spread: En Bull Call Spread er en type vertikal spredning. Det innebærer å kjøpe kjøpsopsjoner til en lavere innløsningspris og selge kjøpsopsjoner til en høyere innløsningspris. Spreaden er bullish fordi den tjener på en økning i prisen på den underliggende eiendelen.

2. Bear Put Spread: Et Bear Put Spread er en type vertikal spredning. Det innebærer å kjøpe salgsopsjoner til en lavere innløsningspris og selge salgsopsjoner til en høyere innløsningspris. Spreaden er bearish fordi den tjener på et fall i den underliggende eiendelens pris.

3. Straddle: En straddle er en type nøytral spredning. Det innebærer å kjøpe både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon til samme innløsningspris. Spreaden er nøytral fordi den tjener på enten en økning eller fall i prisen på den underliggende eiendelen.

Hvilket av følgende skaper et bjørnespredning?

Det er noen forskjellige måter å lage en bjørnespread på, men den vanligste er å kjøpe salgsopsjoner med forskjellige innløsningspriser og selge salgsopsjoner med lavere innløsningspris. For eksempel kan du kjøpe en salgsopsjon med en innløsningspris på $50 og selge en salgsopsjon med en innløsningspris på $45. Dette vil skape en bjørnespredning med et maksimalt tap på $5.