Hva er Heston-modellen?

Heston-modellen er en stokastisk volatilitetsmodell, noe som betyr at den antar at det underliggende aktivaets volatilitet i seg selv er en stokastisk prosess. Dette er i motsetning til de fleste andre opsjonsprisingsmodeller som antar at volatiliteten er konstant.

Modellen ble først foreslått av Steven Heston i 1993, og har siden blitt en av de mest populære modellene for prissetting av alternativer med stokastisk volatilitet.

Modellen brukes vanligvis til å prise opsjoner på eiendeler med høyere volatilitet, for eksempel aksjer.

Hva er vaniljealternativ?

Som navnet antyder, er en vaniljeopsjon en ren og enkel opsjonskontrakt. Det er den vanligste og mest populære typen opsjonskontrakt, og gir kjøperen rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato.

Vaniljeopsjoner handles på store børser som Chicago Board Options Exchange (CBOE), og er tilgjengelige på et bredt spekter av underliggende aktiva, inkludert aksjer, råvarer, valutaer og renter. Hvem bestemmer opsjonspremien? Opsjonspremie er prisen på en opsjonskontrakt. Premien bestemmes av markedskreftene for tilbud og etterspørsel for den bestemte opsjonskontrakten på det tidspunktet den handles.

Hva er grov volatilitet?

Grov volatilitet er et konsept i finansiell matematikk som brukes til å modellere volatiliteten til en gitt eiendel over tid. Grov volatilitet er forskjellig fra det mer brukte konseptet volatilitet, som er basert på standardavviket til aktivapriser. Grov volatilitet tar hensyn til det faktum at eiendelsprisene ikke alltid fordeles på en normal måte, men i stedet kan ha fete haler og andre ikke-normale egenskaper. Dette gjør grov volatilitet til et mer nøyaktig verktøy for å modellere den sanne risikoen for en eiendel.

Hva er den beste alternativprismodellen? Svaret på dette spørsmålet er avhengig av en rekke faktorer, inkludert typen opsjon som handles, markedsforholdene på det tidspunktet og traderens egne preferanser. Noen av de mest populære opsjonsprismodellene inkluderer Black-Scholes-modellen, Binomial-modellen og Monte Carlo-simuleringen.

Hva er forskjellen mellom lokal volatilitet og implisitt volatilitet?

Lokal volatilitet er et mål på volatiliteten til en underliggende eiendel på et bestemt tidspunkt, mens implisitt volatilitet er et mål på volatiliteten til en underliggende eiendel implisert av markedsprisen på et derivat.

Lokal volatilitet er et modellbasert mål på volatilitet, mens implisitt volatilitet er et markedsbasert mål på volatilitet.

Lokal volatilitet er et fremtidsrettet mål på volatilitet, mens implisitt volatilitet er et historisk mål på volatilitet.

Lokal volatilitet er et statisk mål på volatilitet, mens implisitt volatilitet er et dynamisk mål på volatilitet.